Home » Calendar

Calendar - All activities

05. – 06.06.2018.
Add to MS Outlook calendar

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru
Poziva za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa i Projekta Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić-Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo)

Related documents
June
Scroll to top