Home » Calendar

Calendar - All activities

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

U SAFU se održava edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru pet Poziva - Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama, Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije - faza I, Unaprjeđenje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije - faza I, Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije - faza I, na temu „Izvještavanje i izmjene ugovora o bespovratnim sredstvima“.

Related documents
October
Scroll to top