Naslovnica » Edukacije » Edukacija za javnu upravu

Edukacija za javnu upravu

Programi edukacije namijenjeni su djelatnicima u tijelima državne uprave i javnim ustanovama, korisnicama I. komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta te su u provedbi od 2010. godine.

Ova vrsta edukacije organizirana je u obliku poludnevnih i jednodnevnih radionica koje se ponajviše bave različitim vrstama ugovora i financijskim upravljanjem fondova EU, a cilj programa je jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu projekata financiranih iz pretpristupnog fonda IPA i Prijelaznog instrumenta. Radionice se održavaju redovito, a predavači su djelatnici SAFU-a, stručnjaci u područjima pripreme, ugovaranja i provedbe EU projekata.

U okviru izobrazbe za državnu i javnu upravu održavaju se sljedeće radionice:

  • Provedba različitih tipova ugovora u okviru IPA programa i Prijelaznog instrumenta
  • Provedba twinning projekata
  • Terenske provjere ugovora („On the spot checks“) u okviru IPA programa i Prijelaznog instrumenta
  • Upravljanje rizicima u okviru IPA i Prijelaznog instrumenta
  • Upravljanje nepravilnostima u okviru IPA i Prijelaznog instrumenta

Tko se može prijaviti?

Program izobrazbe namijenjen je djelatnicima u tijelima državne uprave i javnim ustanovama RH, odnosno jedinicama za provedbu projekata u institucijama korisnicama projekata financiranih iz I. komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta u svrhu jačanja njihovih administrativnih kapaciteta za provedbu projekata.

Moduli MRRFEU

Isto tako, u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organiziramo i ove module:

  • Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupak odabira i ugovaranje

Cilj ove izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava za programsko razdoblje 2014-2020, posebno u dijelu koji se odnosi na provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava te sastavljanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

  • Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Provjere izvršenja ugovornih obveza

Cilj ove izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava odnosno provjere izvršenja ugovornih obveza s naglaskom na pripremu i provođenje postupaka javne nabave korisnika bespovratnih sredstava.

Više informacija i na web stranici strukturnifondovi.hr

Povratak na vrh