Naslovnica » Kalendar

Kalendar - Sve aktivnosti

29. – 30.11.2017.
Dodaj u Outlook kalendar

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva:
Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini,
Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama,
Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti,
Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije.

Studeni
Povratak na vrh