Naslovnica » Kalendar

Kalendar - Sve aktivnosti

14. – 15.11.2018.
Dodaj u Outlook kalendar

Uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva:
• Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih
planova malih gradova na ratom pogođenim područjima
• Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje
• Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara
• Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općina Darda

Studeni
Povratak na vrh