Naslovnica » Novosti » Edukacija za korisnike ugovora iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Novosti

Edukacija za korisnike ugovora iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Edukacija za korisnike ugovora iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

U Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u srijedu i četvrtak, 29. i 30. studenog 2017. godine, održana uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru Poziva Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama, Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti i Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije.

Edukaciju su održale kolegice i kolege iz SAFU: Zvonimir Marić iz Ureda za provedbu pretpristupnih programa i projekata i ESI fondova, Nataša Milutin Naglić iz Ureda za provedbu infrastrukturnih projekata, Zorana Rade iz Ureda za ugovaranje, Jasmina Greblički iz Službe za pravne poslove i Valentina Balcer iz Ureda za prethodnu provjeru postupaka nabave i odabira projekata.

Uz kolegice i kolege iz SAFU-a, na edukaciji je sudjelovala i gđa Marina Grčić iz Grada Karlovca koja je novim korisnicima održala prezentaciju o iskustvima u provedbi projekta „Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – KAquarium“.

Osim toga, novi korisnici imali su priliku naučiti kako efikasno i na vrijeme izvršiti ugovorom propisane obveze, kako se pripremiti za terenske provjere, kako kvalitetno pripremiti i provesti javnu nabavu, što su nepravilnosti i kako ih spriječiti kao i mnoge druge teme značajne za provedbu projekta.

Sve novosti
Povratak na vrh