Naslovnica » Novosti » Uvjeti koje mora ispunjavati fizička ili pravna osoba za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Novosti

Uvjeti koje mora ispunjavati fizička ili pravna osoba za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Prema čl. 100. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/03,157/03, 87/09,  88/10, 61/11) poslove istraživanja, proučavanja, čuvanja, restauriranja, konzerviranja, održavanja, obnove, korištenja i prometa kulturnim dobrima mogu obavljati specijalizirane pravne i fizičke osobe.

Uvjeti koje mora ispunjavati fizička ili pravna osoba za dobivanje dopuštenja za obavljanje navedenih poslova propisani su Pravilnikom o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, 44/10).

Rješenje kojim se dopušta obavljanje tih poslova daje se na vrijeme od pet godina i donosi ga Ministarstvo kulture te vodi upisnike pravnih i fizičkih osoba kojima je izdano dopuštenje.

Cjelokupnu dokumentaciju možete pregledati i preuzeti ovdje.

Sve novosti
Povratak na vrh