Naslovnica » O SAFU » Posao u SAFU » Otvoreni natječaji » Natječaji » Objavljena literatura za sva radna mjesta

Objavljena literatura za sva radna mjesta

Prvi krug selekcijskog postupka će biti pismeno testiranje stručnog znanja, engleskog jezika i poznavanja rada na računalu, osim za radna mjesta u Uredu za pravne poslove i utvrđivanje nepravilnosti za koji je prijavljen manji broj kandidata u odnosu na druge organizacijske jedinice.

Prvi krug selekcijskog postupka za radna mjesta u Uredu za pravne poslove i utvrđivanje nepravilnosti provjera stručnog znanja će se obaviti putem strukturiranog intervjua uzevši u obzir literaturu objavljenu na internetskim stranicama Agencije. O točnom datumu i terminu intervjua kandidati će biti pravovremeno obaviješteni telefonskim putem.

Za radno mjesto pod točkom 9. vozač testiranje će obuhvaćati provjeru stručnog znanja.

O točnom datumu i terminu testiranja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem e-maila.

A) Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje stručnog znanja za radna mjesta u Uredu za pravne poslove i utvrđivanje nepravilnosti (točke 1. i 2.):

1. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016) – samo dijelovi:

  Dio 1. – Glava I  zaključno sa čl. 19  

  Dio 4. (Pravna zaštita) – Glava I i Glava V

http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3414

2. Upravljanje nepravilnostima

http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Upravljanje_nepravilnostima.pdf

3. O SAFU: http://www.safu.hr/hr/o-safu

B) Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje stručnog znanja za radno mjesto u Uredu za ugovaranje (točke 3. i 4.), Uredu za provedbu infrastrukturnih projekata (točke 5. i 6.) i Uredu za kontrolu provedbe projekata III (ESI fondovi: područje poduzetništva i tehničke pomoći te pretpristupni fondovi) točka 7.:

1. Zakon o javnoj nabavi – Prilog 1

2. Ugovori o bespovratnim sredstvima (odabir i provedba) - Prilog 2

3. Sustav upravljanja EU fondovima u RH – Prilog 3

4. O SAFU:  http://www.safu.hr/hr/o-safu

C) Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje stručnog znanja za radno mjesto u Uredu za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima, Službi za izobrazbu (točka 8):

1. Sustav upravljanja EU fondovima u RH – Prilog 3

2. Statut SAFU: http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Statut_SAFU_prosinac_2016.pdf

3. O SAFU: http://www.safu.hr/hr/o-safu

D) Testiranje kandidata za radno mjesto vozač obuhvaćat će poznavanje prometnih propisa, tehničkih uvjeta vozila u prometu na cestama, Zakona o sigurnosti prometa na cestama te osnove prve pomoći.

1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama - http://www.cvh.hr/propisi-i-upute/zakoni/

2. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama - http://www.cvh.hr/propisi-i-upute/pravilnici/

Povratak na vrh