Naslovnica » O SAFU » Primjeri EU projekata u RH » Operativni program Konkurentnost i kohezija

Operativni program Konkurentnost i kohezija

Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec - Sveti Ivan Žabno, druga faza

Korisnik:

HŽ Infrastruktura d.o.o.

Vrijednost ugovora:

153.132.479,98 HRK

Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš

Korisnik:

Javna ustanova Park prirode Kopački rit

Vrijednost ugovora:

51.585.554,20 HRK

Projekt izgradnje turističkog pristaništa Sakadaš u Parku prirode Kopački rit

Korisnik:

Javna ustanova Park prirode Kopački rit

Vrijednost ugovora:

11.014.407,14 HRK

Cesta zlatne niti

Korisnik:

Općina Drenovci

Vrijednost ugovora:

1.582.875,00 HRK

Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije

Korisnik:

Sisačko-moslavačka županija

Vrijednost ugovora:

14.870.266,45 HRK

Razvoj zračne luke Dubrovnik

Korisnik:

Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

Vrijednost ugovora:

1.165.671.327,00 HRK

Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom

Korisnik:

Hrvatske ceste d.o.o.

Vrijednost ugovora:

3.215.559.659,40 HRK

Poboljšanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Korisnik:

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Vrijednost ugovora:

7.989.192,97 HRK

Opremanje dnevnih bolnica i dnevne kirurgije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana

Korisnik:

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

Vrijednost ugovora:

15.699.379,70 HRK

Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci

Korisnik:

Opća županijska bolnica Vinkovci

Vrijednost ugovora:

16.595.698,75 HRK

E-inkubator

Korisnik:

Grad Pleternica

Vrijednost ugovora:

8.304.799,57 HRK

Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin

Korisnik:

Tehnološki park Varaždin d.o.o.

Vrijednost ugovora:

16.502.301 HRK

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana

Korisnik:

Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana

Vrijednost ugovora:

44.548.819,06 HRK

Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici ''Dr. Ivo Pedišić" Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje

Korisnik:

Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić"

Vrijednost ugovora:

59.363.960,00 HRK

Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Virovitičko-podravskoj županiji

Korisnik:

Virovitičko-podravska županija

Vrijednost ugovora:

6.641.894,03 HRK

Opremanje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Kliničke bolnice "Sveti Duh"

Korisnik:

Klinička bolnica "Sveti Duh"

Vrijednost ugovora:

49.244.550,00 HRK

Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa

Korisnik:

Javna ustanova "Nacionalni park Risnjak"

Vrijednost ugovora:

6.012.899,62 HRK

Učka 360°

Korisnik:

Javna ustanova ''Park prirode Učka''

Vrijednost ugovora:

38.541.982,09 HRK

Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke

Korisnik:

Javna ustanova "Nacionalni park Krka"

Vrijednost ugovora:

78.585.719,12 HRK

Izgradnja studentskog doma u Virovitici

Korisnik:

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici Virovitica

Vrijednost ugovora:

18.524.301,88 HRK

Izgradnja Centra za forenzičku psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče

Korisnik:

Klinika za psihijatriju Vrapče

Vrijednost ugovora:

68.308.675,73 HRK

Izgradnja studentskog doma u Vukovaru

Korisnik:

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

Vrijednost ugovora:

22.911.080,83 HRK

Rekonstrukcija građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu

Vrijednost ugovora:

298.340.020,92 HRK

Centar za posjetitelje – Dvorac Janković

Korisnik:

Virovitičko-podravska županija

Vrijednost ugovora:

39.767.716,50 HRK

Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza (TRIS)

Korisnik:

Sveučilište u Rijeci

Vrijednost ugovora:

178.629.017,85 kn

Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku

Korisnik:

Sveučilište u Dubrovniku

Vrijednost ugovora:

185.079.500,00 HRK

Integrirani razvojni program Virovitice „5 do 12 za Dvorac“

Korisnik:

Grad Virovitica

Vrijednost ugovora:

78.422.470,64 HRK

Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara Pekara s trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa

Korisnik:

Grad Osijek

Vrijednost ugovora:

62.570.187,78 HRK

Revitalizacija područja Tvrđave sv. Ivan

Korisnik:

Grad Šibenik

Vrijednost ugovora:

49.143.692,95 HRK

Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku

Korisnik:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Vrijednost ugovora:

174.300.000,00 HRK

Sveučilišni kampus Varaždin, faza III – Studentski dom s pratećim sadržajima

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu

Vrijednost ugovora:

142.269.118,42 HRK

Svi Primjeri Projekata
Povratak na vrh