Naslovnica » Twinning » Provedba Twinninga u Hrvatskoj

Provedba Twinninga u Hrvatskoj

Mandat SAFU uključuje ulogu administrativnog ureda za provedbu Twinning instrumenta kroz koji se jačaju kapaciteti tijela državne i javne uprave Republike Hrvatske u suradnji s administracijama država članica Europske unije, a s ciljem ispunjavanja obveza vezanih uz članstvo u Europskoj uniji. Kao ugovorno tijelo i potpisnik ugovora, SAFU nadzire provedbu Twinning i Twinning light projekata u Republici Hrvatskoj kroz redovite mjesečne sastanke jedinica za provedbu projekata, kvartalne sastanke upravljačkih odbora projekata te analizu izvještaja proizašlih iz provedbe projekata. U okviru SAFU također djeluje nacionalna kontakt točka za Twinning projekte koji se provode u Republici Hrvatskoj kao državi korisnici.

SAFU od svog osnivanja ima ključnu ulogu u koordinaciji Twinning instrumentom u Republici Hrvatskoj kao državi korisnici. Obavljajući navedenu ulogu, SAFU (uključujući Središnju jedinicu za financiranje i ugovaranje Ministarstva financija kao pravnog prednika) je do sada bio uključen u koordinaciju, ugovaranje, provedbu te plaćanja za 210 Twinning i Twinning light ugovora ukupne ugovorene vrijednosti veće od 126 milijuna eura.

Twinning projekti će se u Republici Hrvatskoj provoditi do 2019. godine, kada ističe rok za provedbu projekata financiranih iz Prijelaznog instrumenta. Iako je trenutno i dalje država korisnica Twinning instrumenta, Republika Hrvatska je istodobno u mogućnosti biti Twinning partner drugim državama korisnicama, prenoseći im svoja znanja i iskustva u razvoju moderne i učinkovite administracije kroz Twinning instrument (Twinning out). Nacionalna kontakt točka za Twinning projekte koji se provode u drugim državama korisnicama uspostavljena je u okviru Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Povratak na vrh