• EU logo
 • OPKK logo
 • EU fondovi logo
 • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Bilten br. 2/2018

Uvodna riječ

Dragi korisnici,

zadovoljstvo mi je predstaviti vam novo izdanje SAFU biltena za korisnike. Nadam se da su vam savjeti iz prethodnog biltena pomogli da se pripremite za uspješno financijsko izvješćivanje i da su vam novosti o projektima i događajima iz svijeta fondova EU-a bile korisne i zanimljive.

U prethodnom smo izdanju biltena obilježili desetu godišnjicu rada Središnje agencije, a u novom izdanju imamo priliku obilježiti razdoblje važno za sve stanovnike naše države – petu godišnjicu članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Članstvo Hrvatske u Europskoj uniji donijelo nam je razne mogućnosti financiranja uz pomoć bespovratnih sredstava iz fondova EU-a. U razdoblju od 1. srpnja 2013. godine do danas smo, zajedno s vama, potpisali ukupno 546 ugovora u vrijednosti većoj od 20 milijardi kuna. Modernizacija željezničkog sustava u Hrvatskoj, razvoj cesta i zračnih luka, zaštita okoliša i prirodne i kulturne baštine, poduzetništvo, gospodarstvo, znanstveno istraživanje i inovacije, socijalno uključivanje, zdravlje i obrazovanje samo su neka od područja u koja smo ulagali zajedno s našim korisnicima. Zahvaljujući projektima sufinanciranim europskim sredstvima pridonijeli smo poboljšanju kvalitete života hrvatskog stanovništva, otvorila su se nova radna mjesta, očuvala kulturna i prirodna baština te unaprijedilo gospodarstvo, obrazovanje, prometna povezanost i zdravstvo. Jedna od uloga SAFU-a je širenje stečenih znanja u procesu upravljanja projektima pa smo tako u 5 godina članstva Hrvatske u EU-u održali 521 edukaciju i radionicu od kojih je 190 bilo namijenjeno korisnicima bespovratnih sredstava pretpristupnih programa i ESI fondova. Na edukacijama i radionicama sudjelovalo je ukupno 4.675 korisnika.

U 2018. smo godini došli do brojke od 77 potpisanih ugovora u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ ukupne vrijednosti gotovo 3 milijarde kuna. Izuzetno mi je drago što mogu reći da je u tom razdoblju naglasak bio stavljen na znanstvena istraživanja i inovacije. Upravo smo iz tog područja dosad u 2018. godini potpisali najviše ugovora – njih 25 u vrijednosti većoj od milijarde kuna.

U drugom ovogodišnjem izdanju SAFU biltena za korisnike imat ćete priliku saznati korisne informacije o ex-ante pregledu dokumentacije o nabavi, čitati o iskustvu u provedbi projekata jednog od naših korisnika te vidjeti koje su novosti obilježile drugo tromjesečje ove godine.

Svim korisnicima, starima i novima, zahvaljujem na dosadašnjoj suradnji i želim nastavak uspješnog provođenja projekata!

S poštovanjem,

Tomislav Petric, ravnatelj

Pročitaj višeČitaj manje
Tema broja

Ex-ante pregled dokumentacije o nabavi

Ex-ante provjere provode se za projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) u financijskoj perspektivi 2014. -2020. , a unutar Operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK) te „Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP).

Cilj je ex-ante pregleda dokumentacije o nabavi utvrditi da je dokumentacija o nabavi sukladna primjenjivom zakonodavstvu (HR i EU) i operativnom programu (OPKK). Kako bi se navedeno osiguralo, Posredničko tijelo razine 2 (PT2) provjerava projektni plan nabave (PPN) za svakog korisnika bespovratnih sredstava te provjerava dokumentaciju o nabavi (DON) prije objave Poziva na nadmetanje. Korisnik dostavlja početni PPN koji sadrži sve nabave po pojedinom projektu te obavještava PT2 o svakoj budućoj izmjeni. PT2 pristupa analizi PPN te izdaje preporuke za poboljšanje vodeći se sprječavanjem pogrešaka ili previda i imajući u vidu moguće rizike. Nakon završetka pregleda, PT2 obavještava korisnika o nabavama za koje je predviđeno da budu predmetom ex-ante pregleda DON. Popis nabava koje će biti predmetom ex-ante pregleda temelji se na analizi rizika.

Aspekti analize rizika:

 • prethodno iskustvo korisnika u provedbi postupaka nabave,
 • udio nabave u ukupnim prihvatljivim troškovima,
 • složenost predmeta nabave,
 • složenost postupka nabave i podjela na grupe,
 • nepravilnosti utvrđene u ranijim postupcima nabave.

Kriteriji mjerodavni za uzorkovanje nabava za koje se provodi ex-ante provjera i tko ih provodi (PT2 u čijem se portfelju nalazi projekt ili Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU – SAFU):

Kada?

 • Prije početka postupka.

Zašto?

 • Smanjenje mogućnosti ulaganja prigovora na DoN i vjerojatnosti nastanka poteškoća u pregledu i ocjeni ponuda
 • osiguravanje poštivanja načela javne nabave i usustavljivanje prakse postupanja
 • djelovanje na manji broj nepravilnosti i posljedično korekcija prilikom ex-post verifikacije nabava.

Glavne točke provjere?

 • Određivanje procijenjene vrijednosti nabave i predmeta nabave
 • prethodna analiza tržišta
 • rokovi
 • sadržaj DON prema ZJN2016 i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
 • tehničke specifikacije predmeta nabave
 • kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
 • kriteriji za odabir ponude
 • prijedlog ugovora
 • troškovnici.

Kako?

 • Na osnovi kontrolnih lista i sukladno ZJN2016 (i pravilnicima) ili Pravilima za tijela koja nisu obveznici ZJN.

Svi moraju poštivati načela propisana u Uredbi o javnoj nabavi 2014/24/EU.

Pročitaj višeČitaj manje
Skip to content