Preskoči na sadržaj
Naslovnica » Bilten » Bilten br. 1/2018 » Financijsko izvješćivanje

Bilten br. 1/2018

Financijsko izvješćivanje

Financijsko izvješćivanje

Kako se pripremiti za uspješno financijsko izvješćivanje

Za uspješnu provedbu financijskog izvješćivanja važna je odgovarajuća priprema. Potrebno je unaprijed proučiti odredbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koje se odnose na financijsko izvješćivanje te odrediti osobu (ili više njih) koja će biti zadužena za financijsko izvješćivanje. Razdoblje unutar kojeg mora nastati izdatak da bi bio prihvatljiv za financiranje u skladu s ugovorom naziva se razdobljem prihvatljivosti izdataka, a izdaci po ugovoru moraju nastati u razdoblju prihvatljivosti izdataka. Potrebno je, također, provjeriti koji su uvjeti vezano za isplatu i pravdanje predujma te je li dozvoljeno korištenje metode plaćanja ili samo metode nadoknade. Za potraživanje predujma nužno je provjeriti je li ova mogućnost predviđena ugovorom i odlučiti hoće li se tražiti isplata, koliki iznos i kad će se potraživati, u isto vrijeme vodeći brigu o potrebnom novčanom tijeku. Brigu također treba voditi i o tome da predujam u sljedećim Zahtjevima za nadoknadom sredstava treba biti opravdan. Rokovi za izvješćivanje moraju se pratiti redovito i dokumentaciju kojom se dokazuje nastanak troškova treba početi prikupljati na vrijeme te je potrebno osigurati da se svaki trošak za koji se traži povrat sredstava može utvrditi i provjeriti. Originalna dokumentacija se ne dostavlja posredničkom tijelu, već se njeno postojanje provjerava na terenskim provjerama.

Kako olakšati financijsko izvješćivanje

Ako su informacije o troškovima u svakom trenutku ažurne i ako je dokumentacija složena i označena u skladu s elementima projekta, proces financijskog izvješćivanja može se znatno olakšati. Korisnik također može pridonijeti olakšanju financijskog izvješćivanja na način da vodi evidencije u kojima bi se nalazili potraživani i odobreni troškovi, odnosno da osigura financijsko praćenje realizacije projekta.

Najčešće pogreške kod financijskog izvješćivanja:

-          dostavljena nepotpuna dokumentacija iz koje nije moguće utvrditi i provjeriti nastanak troškova

-          nepostojanje evidencije o potrošnji sredstava kod korisnika (što dovodi do prekoračenja stavke troška unutar elementa projekta)

-          pogrešno zbrojeni potraživani iznosi

-          potraživanje troškova pod pogrešnim elementima projekta

-          nenavođenje popratne dokumentacije

-          višekratno potraživanje istih troškova.

Važno je obratiti pozornost i na sljedeće:

-          troškovi sufinancirani u okviru projekta ne mogu biti sufinancirani iz drugih javnih izvora i obratno

-          troškovi navedeni u Zahtjevu za nadoknadom sredstava moraju biti zabilježeni u računovodstvenim evidencijama korisnika

-          računovodstvene evidencije moraju biti ažurne te mora postojati mogućnost utvrđivanja i provjeravanja troškova

-          evidencije se moraju voditi u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima i uobičajenom računovodstvenom praksom

-          korisnik mora osigurati pohranu dokumenata u rokovima koji su definirani ugovorom (najmanje pet godina nakon zatvaranja operativnog programa).

Bilten
Povratak na vrh