Preskoči na sadržaj
Naslovnica » Bilten » Bilten br. 4/2019 » Pregled provedenih SAFU aktivnosti i novosti u 2019.

Bilten br. 4/2019

Pregled provedenih SAFU aktivnosti i novosti u 2019.

Pregled provedenih SAFU aktivnosti i novosti u 2019.

Tijekom 2019. godine Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) kao PT2 za većinu specifičnih ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) ugovorila je 267 novih projekata čija ukupna vrijednost ulaganja iznosi 8,9 milijardi kuna od čega iznos ugovorenih bespovratnih sredstava iznosi 7,3 milijarde kuna.

Radi se o projektima čiju provedbu će SAFU pratiti u narednih par godina, ovisno o zahtjevnosti i duljini projekata.

U 2019. nastavili smo i s već uhodanom praksom organiziranja edukacija, kojih je u navedenoj godini bilo 35 diljem RH, za sve naše nove i postojeće korisnike kako bi im što više olakšali provedbu projekata i omogućili da u neposrednom kontaktu s njima odgovorimo na pitanja koja ih muče i riješimo eventualne nedoumice koje imaju tijekom realizacije svojih projektnih aktivnosti.

Uz same edukacije, tu su i drugi instrumenti i načini kojima SAFU olakšava korisnicima provedbu njihovih projekata i ispunjavanja ugovornih obveza. Jedan od njih je i prethodni (ex-ante) pregled Dokumentacije o nabavi (DoN) koji se dostavlja u SAFU. Tijekom 2019. godine odrađeno je 245 ex-ante provjera dokumentacije na koje su naši stručnjaci davali komentare i savjete za poboljšanje DoN-a, a sve s ciljem da vi, naši korisnici, što lakše provedete postupke nabava u okviru svojih projekata. Uz to, napravljeno je i 66 ex-ante provjera dokumentacije za tijela u sustavu (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatske vode).

Još jedan od instrumenata pomoći korisnicima koji prakticira SAFU je i mogućnost dostave materijala vezanih za promidžbu i vidljivost projekata svojih korisnika na pregled i kontrolu obveznih elemenata vidljivosti koji su propisani u Uputama za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru ESI fondova za razdoblje 2014.- 2020., a u 2019. je zaprimljeno i odgovoreno na 776 takvih upita.

Tijekom 2019. na snagu su stupile izmjene Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 110/19) koje utječu i na samu provedbu projekata. Izmjenom Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ukida se obvezno komorsko članstvo za voditelje građenja i voditelje radova te oni gube status regulirane profesije. Inženjeri gradilišta i voditelji radova slobodno odlučuju o svojem pristupanju članstvu Komore i istupu iz članstva Komore.

Uz navedeno, inženjeri gradilišta i voditelji radova koji nisu članovi Komore ne smiju biti stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na inženjere gradilišta i voditelje radova koji su članovi Komore, a postupanje protivno navedenom predstavlja diskriminaciju u smislu zakona kojim se uređuje suzbijanje diskriminacije.

Također, jedna od važnijih novosti i promjena kod postupaka nabava velike vrijednosti je promjena vrijednosti europskih pragova koja kreće s prvim danom 2020. Prema tim novim pravilima Europske komisije potrebno je na sve nabave koje počinju od 1.siječnja 2020. primijeniti nove pragove prilikom definiranja radi li se o postupku nabave male, odnosno velike vrijednosti te uskladiti ostale odredbe koje se mijenjaju ovisno o tome radi li se o postupku male ili velike vrijednosti (obavezu provođenja prethodnog savjetovanja, rok za dostavu ponude, rok za postavljanje upita od strane gospodarskog subjekta i stavljanje na raspolaganje odgovora naručitelja, obavezu provjere ažuriranih popratnih dokumenata, obavezu objave informacija na SLEU i sl.). Više informacija o ovoj temi dostupno je na Portalu javne nabave.

Još jedna vrlo važna novost koja je obilježila 2019. godinu je donošenje novih Pravila o financijskim korekcijama. Nova Pravila o financijskim korekcijama (v.5.1.), a time posredno i Smjernice Europske komisije od 14. svibnja 2019. primjenjuju se na sve ugovore proizašle iz postupka javne nabave pokrenute na dan 1. siječnja 2017. i kasnije, a za koje je postupak nepravilnosti započeo nakon 9. kolovoza 2019. odnosno 2. rujna 2019. godine.

Kao najvažnije razlike između starih i novih pravila se ističu; smanjenje mogućnosti umanjenja financijskih korekcija i jasnije propisani kriteriji za primjenu financijskih korekcija. Detaljniji prikaz novosti i razlika između starih i novih smjernica za određivanje financijskih korekcija dostupan je na poveznici u prezentaciji „Aktualnosti u provedbi projekata u 2019.“.

Bilten
Povratak na vrh