Preskoči na sadržaj
Naslovnica » ESI fondovi

ESI fondovi

Pristupanjem u članstvo Europske unije, Republici Hrvatskoj su na raspolaganju Strukturni instrumenti - Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije se, nakon dugog iskustva provođenja IPA projekata, 2013. godine uključila u provedbu projekata financiranih iz Strukturnih instrumenata.

Prva financijska perspektiva u kojoj je SAFU sudjelovao u ulozi Posredničkog tijela razine 2 bila je 2007. - 2013. U navedenoj financijskoj perspektivi svoju ulogu je SAFU imao u tri operativna programa; Promet, Okoliš i Regionalna konkurentnost. Provedba projekata iz 2007. - 2013. je završila krajem 2016. godine.

Trenutno aktualna financijska perspektiva je 2014.-2020. u kojoj SAFU, uz druga posrednička tijela razine 2, radi na Operativnom programu Konkurentnost i kohezija.

Pregled specifičnih ciljeva u kojima SAFU ima ulogu PT2 dostupan je u Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni rast i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ .

Povratak na vrh