Preskoči na sadržaj
Naslovnica » Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).


Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije koje se nalazi na adresi https://safu.hr/.

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://safu.hr/ u većoj mjeri je usklađeno s predmetnim Zakonom uz iznimke navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Pojedine slike nemaju pridružen prikladni opis ( npr. slike u kategoriji "Novosti") jer funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta u vijeme objave sadržaja to nije podržavala
  • Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
  • Dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise

  • Video sadržaj preuzet s drugih mrežnih stranica/platforma ne sadrži dodatni audio i/ili tekstualni zapis


Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 10. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije putem alata WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool).

Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije će redovito, sukladno promjenama, revidirati predmetnu izjavu.


Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: [email protected].

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: [email protected].

Povratak na vrh