Preskoči na sadržaj
Naslovnica » Novosti

Novosti

Prvo predstavljanje projekta MODVESS

U Zagrebu je predstavljen projekt financiran od strane EU "Praćenje ovisnosti i ranjivosti sustava opskrbe energijom s posebnim osvrtom na sigurnost opskrbe (MODVESS)". Kao dio pristupnih pregovora za članstvo u Europsku uniju, Republika Hrvatska će usvojiti europsku pravnu stečevinu (Acquis communautaire) za energetski sektor stvaranjem pravnog i institucionalnog okvira kako bi se osiguralo slobodno energetsko tržište i poboljšanje konkurentnosti, sigurnosti opskrbe i zaštite okoliša u energetskom sektoru.

Opširnije
Održana Otvorena vrata "Terenske provjere ugovora“

Održana Otvorena vrata "Terenske provjere ugovora“

U prostorijama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, u petak, 14. veljače 2014. u okviru programa edukacije Otvorena vrata održana je radionica na temu „Terenske provjere ugovora“ koju su vodile gđa Dina Marijanović, viša stručna savjetnica u Uredu za osiguranje kvalitete i Jelena Starčević, stručna suradnica u Uredu za pripremu i provedbu projekata iz programa IPA III i strukturnih instrumenata, SAFU.

Opširnije
Predstavljena oprema i vozila  u sklopu projekta IPA (I) 2007 “Zdravlje i zaštita na radu”

Predstavljena oprema i vozila u sklopu projekta IPA (I) 2007 “Zdravlje i zaštita na radu”

U muzeju “Mimara” održalo se svečano predstavljanje opreme i vozila nabavljenih u sklopu projekta IPA (I) 2007 “Zdravlje i zaštita na radu” namijenjene korisničkim institucijama; Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva – Odjel zaštite na radu (glavni korisnik), Državnom inspektoratu, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Opširnije
Povratak na vrh