Naslovnica » Prijava nepravilnosti vezanih za EU fondove

Prijava nepravilnosti vezanih za EU fondove

U sklopu provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije, jedan od postavljenih ciljeva je osigurati djelotvornu unutarnju i vanjsku komunikaciju vezano uz mehanizme sprečavanja i prijavljivanja nepravilnosti i prijevara.

Prijavljivanje počinjenih nepravilnosti i/ili prijevara  te sumnje na počinjenje istih može biti osobno (imenom i prezimenom) ili uz traženje zadržavanja anonimnosti.

Svaka počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih, moraju se prijaviti, bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i /ili prijevare, i bez obzira jesu li iste počinjene namjerno ili iz nehata.

Gdje prijaviti nepravilnost?

Sumnju na počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru u upravljanju i provedbi, odnosno nepravilnosti i/ili prijevare u korištenju EU sredstava mogu se prijaviti na adresu elektroničke pošte: nepravilnosti.eu@safu.hr

ili na adresu:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), 10000 Zagreb

ili neposrednim kontaktom na tel:+385 1 6042 400; fax:+385 1 6042 598

Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih može se također prijaviti i na adresu elektorničke pošte Službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara- pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske: nepravilnosti.eu@mfin.hr

ili na adresu elektorničke pošte Ureda za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji (OLAF- European Anti-Fraud Office): olaf-courrier@ec.europa.eu

ili fax: +32 2 296 0853.

Zaštita zviždača

Sukladno SAFU Priručniku o postupanju:

  • „Zviždač je zaposlenik SAFU koji postupajući u dobroj vjeri prijavi činjenice koje uoči prilikom izvršavanja svojih radnih zadataka, a koje upućuju na mogućnost postojanja nepravilnosti i pogrešaka.“
  • „Pravila o zaštiti zviždača se na odgovarajući način (osobito u smislu obveze čuvanja povjerljivosti i anonimnosti) primjenjuju i na fizičke osobe koji nisu zaposlenici SAFU, kao i fizičke i pravne osobe koje su korisnici bespovratnih sredstava, te na predstavnike zainteresirane javnosti, a koji upute na nezakonitosti i nepravilnosti u korištenju EU sredstava.“

Zaštita zviždača:

  • „Prilikom obavještavanja SAFU o uočenim nepravilnostima i/ili sumnji na prijevaru, na zaposlenike SAFU i treće osobe koje prijavljuju nezakonitosti primjenjuju se pravila o zaštiti zviždača, jamči im se zaštita identiteta, te zaštita stečenih prava u radnom odnosu (ako je primjenjivo), a sukladno odredbama članaka 43. stavka 6. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj: 78/15) i 117. stavka 3. Zakona o radu (NN 93/14).“

Kontakt za sve ostale informacije: zastitazvizdaca@safu.hr 

Povratak na vrh