Preskoči na sadržaj
Pitanje
Odgovor

1. Hoćete li:
- sklapati ugovore za stjecanje, razvoj, produkciju ili koprodukciju programskog materijala namijenjenog za audiovizualne medijske usluge ili radijske medijske usluge
i/ili
-ugovarati usluge arbitraže i mirenja
i/ili
- ugovarati usluge pravnog savjetovanja koje odvjetnik pruža tijekom pripreme bilo kojeg od postupaka i usluge pravnog zastupanja stranaka od strane odvjetnika
i/ili
- ugovarati usluge ovjeravanja i potvrđivanja dokumenata koje pružaju javni bilježnici
i/ili
-sklapati ugovore o radu
i/ili
-sklapati ugovore za termine radiotelevizijskog ili programskog emitiranja
i/ili
-sklapati ugovore kojima se pribavlja usluga objave u Narodnim novinama
i/ili
- sklapati ugovore za usluge istraživanja i razvoja koje su obuhvaćene CPV oznakama 73000000-2 do 73120000-9, 733000000-5, 73420000-2 i 73430000-5 ako korist od njih nema isključivo naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova te u cijelosti ne plaća pružanje tih usluga
i/ili
- izdatak za jamstva koja izdaje banka ili druga fin. institucija ( ako je riječ o prihvatljivom izdatku)
i/ili
-podmirivati troškove (robe, radova i usluga) koji se na temelju propisa ili drugih obvezujućih akata plaćaju unaprijed određenim tijelima (npr: trošak komunalnog doprinosa, uporabne dozvole, energetski priključak, vodni priključak)
i/ili
-plaćate trošak točno utvrđenih sajmova, ako su podaci o tim sajmovima bodovani u Vašem projektnom prijedlogu temeljem kojega je sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ne primjenjuje se NOJN prilog za provedbu nabave

2. Hoćete li nabaviti robu, usluge i radove ukupne planirane vrijednosti do najviše 150.000,00 kuna bez PDV-a?

Molimo slijedite Postupak nabave bez objave

Slijedite postupak

3. Jeste li suočeni s iznimnom situacijom koja iziskuje žurno postupanje (zbog okolnosti koje niste mogli unaprijed predvidjeti, izbjeći niti otkloniti niti ste je izazvali svojim postupanjem ili propuštanjem) u kojoj je nabava roba/usluga/radova nužna kako bi se sačuvao ljudski život i zdravlje, imovina ili spriječila šteta na imovini povezanoj s ugovorom?

Molimo slijedite Postupak nabave bez objave

Slijedite postupak

4. Je li predmet nabave isključivo vezan uz određeni gospodarski subjekt koji ga jedini može isporučiti (iz tehničkih razloga ili iz razloga koji se odnose na zaštitu posebnih ili isključivih prava)?

Molimo slijedite Postupak nabave bez objave

Slijedite postupak

5. Hoćete li nabavljati dodatnu robu/usluge/radove nužne za završetak projekta i čija ukupna vrijednost ne premašuje 50 % vrijednosti osnovnog ugovora o nabavi?

Molimo slijedite Postupak nabave bez objave

Slijedite postupak

6. Hoćete li nabaviti robu, usluge ili radove ukupne planirane vrijednosti više od 150.000,00 kuna bez PDV-a ili nabavljati dodatnu robu/uslugu/radove čija je procijenjena vrijednost veća od 150.000,00 kuna bez PDV-a?

Postupak nabave s Objavom obavijesti o nabavi

Slijedite postupak

7. Hoćete li dodijeliti ugovor o izvođenju radova provođenjem nabave pokrenute nakon stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16):

(1) kada ti ugovori o radovima uključuju radove niskogradnje iz Priloga II. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili radove visokogradnje za bolnice, građevine namijenjene za sport, rekreaciju i odmor, i slobodno vrijeme, školske i zgrade visokih učilišta te zgrade koje se koriste u administrativne svrhe;

(2) čijih će više od 50 % troškova biti financirano sredstvima dodijeljenima projektu;

(3) čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od vrijednosti europskog praga za nabavu radova.

Nabava u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi

Slijedite postupak

8. Hoćete li dodijeliti ugovor o uslugama provođenjem nabave pokrenute nakon stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16):

(1) čijih će više od 50 % troškova biti financirano sredstvima dodijeljenima projektu;

(2) čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od vrijednosti europskog praga za nabavu usluga za decentralizirane javne naručitelje;

(3) koje se odnosi na radove u smislu pitanja br. 7?

Nabava u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi

Slijedite postupak

Ne primjenjuje se NOJN prilog za provedbu nabave

Povratak na vrh