Preskoči na sadržaj
Naslovnica » Vodic » 2. Postupak s objavom obavijesti o nabavi

Postupak s objavom obavijesti o nabavi

Ekonomično i učinkovito korištenje sredstava iz fondova EU ogleda se u poštenim, otvorenim i transparentnim postupcima nabave. Stoga je korisnik/naručitelj obvezan objaviti Obavijesti o nabavi (OoN) za postupke nabave roba, usluga i radova ukupne procijenjene vrijednosti veće od 150.000,00 kuna bez PDV-a, koji se financiraju sredstvima iz fondova EU, poštujući načela nabave.

Posebno se preporučuje da se postupak objave Obavijesti o nabavi provede u skladu s niže navedenim koracima:

Priprema dokumentacije za nadmetanje Objava obavijesti o nabavi Izmjena dokumentacije za nadmetanje (ako je potrebno) Postupak pregleda i ocjene ponuda Provedba ugovora

Povratak na vrh