Preskoči na sadržaj
Naslovnica » Vodic » 2. Postupak s objavom obavijesti o nabavi » 2.1 Priprema dokumentacije za nadmetanje

Priprema dokumentacije za nadmetanje

Korisnik/naručitelj mora posvetiti dužnu pozornost pripremanju dokumentacije za nadmetanje, koja čini temelj za pošteno natjecanje i omogućuje ekonomično i učinkovito korištenje sredstava. Dokumentacija za nadmetanje definira uvjete po kojima će se provesti postupak nadmetanja i izvršiti ugovor. Valja napomenuti da nejasnoće i propusti u dokumentaciji za nadmetanje mogu dovesti do:

  • potrebe za dodatnim angažmanom korisnika/naručitelja u pogledu pripremanja i slanja dodatnih pojašnjenja
  • kašnjenja i poteškoća u provedbi postupka pregleda i ocjene ponuda
  • poništavanja postupka nadmetanja
  • poteškoća u provedbi

Trajanje ugovora o nabavi navedeno u DZN-u mora biti u skladu s razdobljem provedbe projekta prema odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (i njegovim eventualnim izmjenama i dopunama).

Važno! Molimo konzultirati Postupke nabave za NOJN o sadržaju OoN i Dokumentacije za nadmetanje.

Napomena: Savjetujemo napraviti analizu tržišta kako bi se na što kvalitetniji način propisali kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i kriteriji za odabir ponude.

Kvalitetna dokumentacija za nadmetanje trebala bi sadržavati najmanje sljedeće:

Predmet nabave Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta Kriteriji za odabir ponude Zahtjevi vezani za dostavu ponuda Uvjeti ugovora Ostale informacije

Povratak na vrh