Preskoči na sadržaj
Naslovnica » Vodic » 2. Postupak s objavom obavijesti o nabavi » 2.3 Izmjena dokumentacije za nadmetanje

Izmjena dokumentacije za nadmetanje

Na zahtjev ponuditelja ili na korisnikovu/naručiteljevu inicijativu, korisnik/naručitelj pruža dodatne informacije u svrhu pojašnjavanja dokumentacije za nadmetanje putem istih medija kao i prvu dokumentaciju. Ukoliko takve informacije ukazuju na potrebu za izmjenom dokumentacije za nadmetanje, o tome je potrebno obavijestiti ponuditelje putem istih medija, kako bi se svim ponuditeljima omogućio jednak pristup informacijama. Pojašnjenja i izmjene su mogući samo prije isteka roka za dostavu ponuda, te je u dokumentaciji potrebno propisati koji su to rokovi.

Korisnik/naručitelj bi uvijek trebao objaviti novu obavijest ako je došlo do promjena u dokumentaciji za nadmetanje te je rok za dostavu ponude potrebno primjereno produljiti ako je rok za dostavu ponude kraći od 8 dana od dana objave izmjene.

Primjer izmjena:

Pr 1. Izmjena tehničkih specifikacija sukladno zahtjevu za pojašnjenje gospodarskog subjekta, koji je ukazao da neki predmet nabave koji je opisan kroz kriterije u Tehničkim specifikacijama ne postoji na tržištu ili slično.

Pr. 2. Prema prvoj objavljenoj Obavijesti o nabavi, rok za isporuku robe je bio dva mjeseca nakon potpisa ugovora. Ispostavilo se da je robu potrebno isporučiti u roku od mjesec dana nakon potpisa ugovora. U ovom bi slučaju korisnik/naručitelj trebao objaviti novu obavijest i razmotriti mogućnost produljenja roka za dostavu ponuda ako do izmjena nije došlo neposredno nakon objave prve obavijesti, budući da zainteresirani ponuditelj mora imati dovoljno vremena da razmotri kapacitete i cijenu s obzirom na kraći rok isporuke.

Povratak na vrh