Preskoči na sadržaj
Naslovnica » Vodic » 2. Postupak s objavom obavijesti o nabavi » 2.4 Postupak otvaranja i pregleda i ocjene ponuda

Postupak otvaranja i pregleda i ocjene ponuda

Postupak otvaranja ponuda trebalo bi provesti odmah nakon isteka roka za dostavu ponuda. Za postupak s Obavijesti o nabavi potrebno je omogućiti predstavnicima ponuditelja sudjelovanje u postupku otvaranja ponuda, budući da se na taj način omogućava transparentnost i smanjuje mogućnost sumnje ili nepovjerenja između strana.

Ponude se otvaraju prema redoslijedu zaprimanja.

Savjetuje se ispuniti popis zaprimljenih ponuda koji je prilog Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju ponuda. Popis zaprimljenih ponuda se popunjava sukcesivno prilikom zaprimanja svake pojedine ponude tijekom cijelog razdoblja dok je nadmetanje otvoreno. Popis zaprimljenih ponuda se kontinuirano sastavlja na temelju podataka koji su vidljivi s omotnice zaprimljene ponude bez otvaranja ponude (kada je takav način dostave ponuda određen dokumentacijom za nadmetanje) i on sadrži popis svih zaprimljenih ponuda.

Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju ponuda se ispunjava tijekom postupka otvaranja ponuda i sadrži podatke o otvorenim ponudama, a popis zaprimljenih ponuda mu je prilog.

Sa zakašnjelim ponudama se postupa na način kako je određeno dokumentacijom za nadmetanje. Potrebno je očuvati revizorski trag, tj. uvijek imati dostupne podatke i o zakašnjelim ponudama i dokaz da su zakašnjele.

Ponude bi trebala ocijeniti odgovorna osoba ili ovlašteno tijelo korisnika/naručitelja. O postupku otvaranja ponuda te ocjenjivanju ponuda sastavlja se zapisnik.

Važno! Osoba ovlaštena za zastupanje NOJN-a ili osoba imenovana za provođenje postupka nabave NOJN-a izuzima se iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. U navedenom slučaju moraju se osigurati zamjene.

PREDLOŽAK zapisnika o otvaranju ponuda PREDLOŽAK zapisnika o ocjenjivanju ponuda Najniža cijena Ekonomski najpovoljnija ponuda

Povratak na vrh