Preskoči na sadržaj

Postupak pregleda i ocjene ponuda kod kriterija najniže cijene

Postupak pregleda i ocjene ponuda obuhvaća dvije glavne faze:

  1. odabir valjanih ponuda, tj. onih koje su dostavljene prije isteka roka za dostavu ponuda od strane ponuditelja koji nisu u situacijama isključenja i koji ispunjavaju uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje, a ponude ispunjavaju uvjete vezane za svojstva predmeta nabave.
  2. dodjelu - odabir ponude s najnižom cijenom između valjanih ponuda
Odabir Dodjela

Povratak na vrh