Preskoči na sadržaj

Dodjela ugovora

Nakon odabira valjanih ponuda, korisnik/naručitelj ih rangira od niže prema višoj ponuđenoj cijeni.

Ugovor treba dodijeliti ponuditelju koji je ponudio valjanu ponudu s najnižom cijenom (kada je kriterij odabira cijena).

Sukladno zaključcima iz Zapisnika o ocjenjivanju, korisnik/naručitelj priprema Odluku o odabiru.

Odluka o odabiru sadržava najmanje naziv i adresu odabranog ponuditelja i ukupnu vrijednost odabrane ponude. Preporučuje se u Odluci o odabiru navesti datum odluke te naziv i sjedište korisnika/naručitelja, oznaku, naziv i predmet nabave kako ih je korisnik/naručitelj odredio u dokumentaciji za nadmetanje, kako bi se moglo jasno utvrditi na koju od nabava provedenih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava se Odluka o odabiru odnosi.

Korisnik/naručitelj obavještava sve ponuditelje pisanim putem o ishodu postupka prilažući presliku Odluke o odabiru.

Nadalje, uz presliku Odluke o odabiru, svim neuspješnim ponuditeljima korisnik/naručitelj šalje i obrazloženu pisanu obavijest o tome zašto nije odabrana njihova ponuda na način da pripremi i pošalje Odluku o isključenju/odbijanju ponude.

Odluka o isključenju/odbijanju ponude sadrži najmanje naziv i adresu ponuditelja koji se isključuje/čija se ponuda odbija i razloge za isključenje ponuditelja/odbijanje ponude te se dostavlja ponuditelju na kojega se odnosi.

Povratak na vrh