Preskoči na sadržaj

Ekonomski najpovoljnija ponuda

Postupak pregleda i ocjene ponuda obuhvaća dvije glavne faze:

  1. odabir valjanih ponuda, tj. onih koje su dostavljene prije isteka roka za dostavu ponuda od strane ponuditelja koji nisu u situacijama koje predstavljaju razloge za isključenje i koji ispunjavaju uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje, a ponude ispunjavaju uvjete vezane za svojstva predmeta nabave
  2. dodjelu - odabir ponude koja, između ostalih valjanih ponuda, daje najbolju vrijednost za novac
Odabir Dodjela

Povratak na vrh