Preskoči na sadržaj

Izmjene ugovora

Postoji vjerojatnost da će tijekom provedbe ugovora o bespovratnih sredstava doći do promjene prilika, primjerice uslijed promjena pravnog okvira, tehnoloških zahtjeva, prvotno nepredviđenih okolnosti koje dovode do potrebe za različitim izmjenama kako ugovora o nabavi (npr. izvedbenog projekta ili dodatnih radova koji su nužni za dovršetak izgradnje) tako i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Takve promjene obično zahtijevaju izmjene u proračunu, aktivnostima, vremenskom planu ostvarivanja aktivnosti, opsega ugovora o nabavi te cijeni ili produljenje trajanja ugovora.

 1. Izmjene ugovora o nabavi kojima se uvode nove i/ili mijenjaju postojeće aktivnosti u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te s njima povezani prihvatljivi troškovi koje je moguće nadoknaditi sukladno odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava moguće su samo u slučaju kada su kumulativno ispunjeni uvjeti definirani u Općim uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a to su:
  • nužnost
  • nepredvidivost
  • da povezani troškovi ne prelaze ukupne prihvatljive troškove navedene u Posebnim uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
  • da za nastanak okolnosti koje su dovele do potrebe za uvođenjem izmjene nije odgovorna niti jedna strana.
  U tom slučaju potrebno je o tome obavijestiti Posredničko tijelo razine 2 (SAFU) koje će donijeti odluku o prihvatljivosti uvođenja i sufinanciranja takve izmjene i proizašlih troškova.
 2. Izmjene ugovora o nabavi moguće su i bez zadovoljavanja gore navedenih kumulativnih uvjeta ukoliko takve izmjene nisu od utjecaja na ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (npr. manje varijacije cijena pojedinih stavaka troškovnika, varijacije u količinama te manja odstupanja u vremenskim okvirima izvršavanja ugovora o nabavi). U tom slučaju se primjenjuju odredbe ugovora i/ili dokumentacije o nabavi povezane uz izmjene ugovora o nabavi, te načela propisana Prilogom za postupke nabave za NOJN. O takvim izmjenama je također potrebno obavijestiti Posredničko tijelo razine 2 (SAFU).
 3. Ako se izmjena Ugovora o nabavi odnosi na varijaciju do 10% osnovnog ugovora o nabavi roba i usluga te manje od 15% osnovnog ugovora o nabavi radova, za stavke proračuna Ugovora o bespovratnim sredstvima koje se odnose na predmetne ugovore o nabavi roba, usluga i radova, nije potrebno ispuniti uvjet nastanka nepredvidljivih okolnosti te uvjet odgovornosti strana. U navedenom slučaju ostali uvjeti moraju biti ispunjeni (1. nužnost i 3. da povezani troškovi ne prelaze ukupne prihvatljive troškove navedene u Posebnim uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava)

Važno! Korisnik/naručitelj ne može izmijeniti ugovor ako se na temelju tih izmjena mijenja priroda cjelokupne nabave i uvjeti dodjele ugovora o nabavi.

Pojašnjenja vezana za nepredviđene okolnosti

Nepredviđene okolnosti jesu okolnosti koje savjesni korisnik/naručitelj objektivno nije mogao predvidjeti od početka, a koje se ne mogu pripisati njegovim radnjama, primjerice lošem planiranju. Ovo pravilo se treba strogo primjenjivati. Nepredviđene okolnosti treba procjenjivati od slučaja do slučaja, a neke od njih mogu biti (popis nije iscrpan): izmjene propisa nakon sklapanja ugovora, kašnjenje radova krivnjom izvođača radova uzrokuje odgodu isporuke opreme i sl...

Povratak na vrh