Preskoči na sadržaj

Analiza tržišta

Korisnik/naručitelj je dužan provesti analizu relevantnog tržišta kako bi istražio tržišne cijene za robu, usluge ili radove koji su predmet nabave na temelju jedne ponude. Svrha analize tržišta jest dobiti vrijednost za novac, tj. dokazati da se ne plaća viša cijena od opće prihvaćenog cjenovnog raspona za sličnu robu, usluge ili radove.

Analiza tržišta može se provesti:

  • pretraživanjem Interneta
  • slanjem upita najmanje trima od NOJN-a neovisnim ponuditeljima koji nisu povezani (upiti se moraju temeljiti na jednakim tehničkim specifikacijama kako bi se mogla izvršiti nepristrana usporedba cijena)

Važno! Korisnik/naručitelj nije dužan potpisati ugovor s ponuditeljem kojemu je uputio upit u sklopu analize tržišta.

Korisnik/naručitelj mora čuvati podatke o usporedbi cijena za buduće provjere i revizije.

Povratak na vrh