Preskoči na sadržaj

Poziv

Nakon što je izvršio analizu tržišta te je upoznat s prevladavajućom tržišnom cijenom, korisnik/naručitelj gospodarskom subjektu upućuje poziv na dostavu ponude. Korisnik/naručitelj treba definirati rokove za dostavu ponude kako bi gospodarskom subjektu omogućio da prouči ugovor i dostavi valjanu ponudu.

Važno! Tehnička bi specifikacija trebala biti sličnih funkcionalnih karakteristika kao specifikacija korištena pri analizi tržišta. Ako se potpiše ugovor za znatno višu cijenu od općeprihvaćenog cjenovnog raspona za sličnu robu i usluge, predmetni se troškovi mogu smatrati prekomjernima i stoga neprihvatljivima za financiranje sredstvima iz fondova EU.

PREDLOŽAK poziva

Povratak na vrh