This web page has been funded by the European Regional Development Fund, through technical assistance of the Competitiveness and Cohesion Operational Programme.

Strukturni instrumenti

News

Additional information

Calendar

26/5
Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva
Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe...

More »

Outstanding Projects

Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače

CONTRACT AMOUNT

44,000,000.00 HRK

Scroll to top