Dragi korisnici,

tijekom prvog kvartala 2021. godine SAFU je s korisnicima ugovorio 42 nova projekta čija ukupna vrijednost iznosi gotovo milijardu kuna, od čega je 745 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Najveći broj projekata ugovorio se iz područja poslovne konkurentnosti, a najviše se sredstava uložilo u projekte iz područja povezanosti i mobilnosti.

Radujemo se i budućim projektima i novim investicijama te je povodom novog financijskog razdoblja 2021. – 2027. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započelo s informativno-edukativnim događanjima pod nazivom „EU fondovi 2021.-2027. – Nove prilike“. Uz brojne zanimljive sudionike informativno-edukacijskog događanja i stručna izlaganja, SAFU predstavlja izazove u provedbi EU projekata te kako provesti planirane aktivnosti projekta, koji su zadaci i obaveze korisnika, kako pripremiti dokumentaciju za javnu nabavu, verifikacija prijavljenih troškova i obrada ZNS-a za isplatu te izmjena ugovora, kao i pregled najčešćih vrsta nepravilnosti tijekom provedbe.

Ponosni smo na svakog našeg korisnika i svaki naš zajednički projekt te zahvaljujemo svima na dosadašnjoj suradnji!

S poštovanjem,

Tomislav Petric, ravnatelj

Projekt PISMO-Novska proglašen najboljim EU projektom u Hrvatskoj u 2020.

Projekt „Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora PISMO“, korisnika Razvojne agencije Sisačko-moslavčake županije, proglašen je najuspješnijim EU projektom u Hrvatskoj u 2020. godini prema izboru javnosti.

Poduzetnički inkubator PISMO sastoji se od dvije zgrade, 26 funkcionalnih jedinica, koje će biti opremljene najmodernijom tehnologijom, što uključuje: VR opremu, glazbeni studio, video studio, konferencijsku dvoranu, motion capture studio, 3D printer, multimedijski prostor i još mnogo toga. Opremljenost poduzetničke infrastrukture omogućuje poduzetnicima da razvijaju ideje i na drugim područjima djelovanja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 24.973.058,02 kuna, od čega bespovratna EU sredstava iznose 19.938.127,84 kune.

Ideja i osnovni cilj za osnivanje poduzetničkog inkubatora PISMO bila je olakšati poduzetnicima njihovo poslovanje, otvaranje novih radnih mjesta i jačanje poduzetništva na području Sisačko-moslavačke županije. Inkubator je fokusiran na sektore metalne industrije i industrije razvoja video igara, grana koja posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju.  Metalna industrija imala je dugogodišnju tradiciju na području Sisačko-moslavačke županije te je kao takva jedan od prioritetnih gospodarskih sektora u županiji s velikim neiskorištenim potencijalom.

Dobro planiranje i odabir projektnog tima – ključ uspješne provedbe projekta

Kako bi utvrdili potencijal razvoja županije, Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije provela je analizu tržišta kojom je utvrđeno postojanje kvalificirane radne snaga na području metalo-prerađivačke industrije, kao i određeni broj tvrtki koje i dalje djeluju na tom području. Također, utvrđen je i ogroman potencijal industrije razvoja video igara, što zbog velikog rasta na globalnoj razini, što zbog slabe razvijenosti te industrije u Republici Hrvatskoj. Nakon što je određeno u kojem smjeru će se razvijati Inkubator, korisnik je morao pronaći adekvatan prostor, što nije bio jednostavan zadatak. Na kraju su odabrane dvije zgrade u Novskoj, što se zasad pokazalo kao dobra odluka. Osim same pripreme u tehničko-građevinskom smislu, svakako jedan od ključnih koraka prije provedbe projekta bio je odabir ljudskih kapaciteta korisnika koji će provoditi projekte te odabir partnera, čija iskustva mogu projektu dati dodatnu vrijednost.

Dobro planiranje je izuzetno bitno, jer se i uz najbolje planiranje neke situacije jednostavno teško mogu predvidjeti. Potrebno je na vrijeme krenuti s planiranjem i pripremnom fazom, čime se u velikoj mjeri olakšava kasnija provedba samog projekta. Dobar primjer za to je izrada tehničke dokumentacije, odnosno glavnih projekata. U slučaju PISMA, imali smo ograničeno vrijeme za izradu glavnog projekta za jednu od dvije zgrade, što je rezultiralo izvođenjem radova po manjkavom projektu, punom nedostataka i nedosljednosti. Rezultat toga je bilo često dorađivanje glavnog projekta, što je usporilo samu gradnju. Na tom primjeru se vidi kako je potrebno uzeti u obzir sve moguće poteškoće u fazi planiranja te predvidjeti dovoljno vremena za provedbu aktivnosti. U dobro planiranje spada i adekvatan odabir projektnog tima, koji se temelji na znanju i iskustvu te jasnoj raspodjeli uloga. Na ovaj način smanjuje se mogućnost eventualnih zastoja u provedbi i konačno, financijskih korekcija“, istaknuo je direktor Razvoje agencije Sisačko-moslavačke županije Mario Čelan.

Izazovi u provedbi

Konstantan izazov tijekom cijele provedbe predstavljala je javna nabava jer je projekt zahtjevao provođenje velikih nabava za građenje i sofisticiranu opremu, s čime korisnik nije imao ranije iskustva. Jedan od izazova, je bilo i praćenje građevinskih radova na dva gradilišta. Uz izvođače radova, ključno je bilo putem javne nabave odabrati dobar stručni nadzor te voditelja projekta građenja. Izvođenje radova uvijek prate razni izazovi i ovo je bio jedan od ključnih dijelova projekta.

„Izašli smo izvan okvira male Razvojne agencije. Ovo je projekt cijele Republike Hrvatske, i dobar pilot projekt za druge projekte za budućnost“, istaknuo je na kraju direktor Čelan.

Od početka provedbe Projekt PISMO, dobitnik je raznih nagrada i priznanja, dobitnik je  Europske nagrade za promicanje poduzetništva u Grazu, Austrija, priznanja inicijative zastupnika Europskog parlamenta u Bruxellesu i drugih.

Veleučilište u Karlovcu

1. Za početak, predstavite nam ukratko projekt „Atrij znanja“.

Veleučilište u Karlovcu od lipnja 2018. godine provodi Projekt „Atrij znanja“ financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija”.

Ukupna vrijednost Projekta je 39.051.385,32 kuna, od čega dio EU financiranja iznosi 37.837.729,07 kuna, što ga čini najvećim Projektom financiranim EU sredstvima, na području grada Karlovca.

 

Glavni projektne aktivnosti su:

1) rekonstrukcija zgrade Veleučilišta u svrhu unapređenja znanstveno istraživačke infrastrukture,

2) nabava i stavljanje u funkciju opreme za znanstveno istraživački rad u području prehrambene tehnologije – pivarstva te

3) aktivnosti organizacijske reforme znanstveno istraživačkih kapaciteta VUKA u području prehrambene tehnologije.

U sklopu Projektnog elementa 1, od prosinca 2018. godine, provodili su se građevinski radovi na rekonstrukciji zgrade Veleučilišta na Strossmayerovom trgu, koji su obuhvatili adaptaciju i proširenje mini pivovare, uređenje novog kemijskog, mikrobiološkog i senzornog laboratorija, natkrivanje atrija i uređenje potkrovlja s knjižnicom, uređenje energetske ovojnice i izmjenu stolarije te uređenje unutrašnjosti atrija s Interpretacijskim centrom.

U sklopu projektnog elementa 2 provele su se procedure za nabavu i instalaciju opreme mini pivovare – varionice, opremanje kemijskog i mikrobiološkog laboratorija, praktikuma, laboratorija za senzorsku analizu i kabineta za projektnu nastavu te knjižnice. Oprema je uspješno nabavljena, dostavljena i montirana u zgradi Veleučilišta u Karlovcu u ožujku 2021. godine.

U sklopu projektnog elementa 3 planirano je 6 aktivnosti vezanih uz organizacijsku reformu:

1. Izrada strateškog programa znanstvenih istraživanja i razvoj istraživačkog profila prehrambene tehnologije;

2. Izrada plana internacionalizacije Odjela za prehrambenu tehnologiju VUKA;

3. Izrada kataloga usluga namijenjenog poslovnom sektoru;

4. Izrada smjernica za razvoj programa obrazovanja;

5. Jačanje kapaciteta stručnog istraživačkog kadra;

6. Izrada programa za obrazovanje odraslih (formalnih i neformalnih).

Provedba projektnog elementa 3 doprinjela je postizanju sljedećih aktivnosti: izrađen je strateški program stručno-znanstvenih istraživanja i istraživačkog profila Odjela prehrambene tehnologije, izrađen je katalog usluga namijenjen poslovnom sektoru, izrađen je plan internacionalizacije odjela prehrambene tehnologije te smjernice za razvoj programa obrazovanja.

Aktivnosti „Jačanje kapaciteta stručnog i istraživačkog kadra“ te aktivnost „Izrada programa za obrazovanje odraslih“, realizirat će se do kraja izvještajnog razdoblja 1.4.2025. godine.

Aktivnosti promocije projekta vezane su uz održanu početnu i završnu konferenciju za medije, objave vijesti o projektu u lokalnim medijima te na internetskoj i Facebook stranici VUKA. Izrađen je vizualni identitet projekta, tiskano je 1000 letaka, izrađeni su roll-up banneri na hrvatskom i engleskom jeziku te privremena i trajna informativna ploča.

Uspješnoj provedbi projekta doprinjeo je projektni tim od 11 članova, koji je kontinuirano provodio monitoring projekta na tjednoj ili mjesečnoj osnovi.

2. Koje pripremne aktivnosti ste vi kao korisnik poduzeli za što uspješnije savladavanje eventualnih prepreka koje se događaju tijekom provedbe projekata?

Kvalitetna priprema projekta je jedan od preduvjeta uspješne provedbe. Tijekom pripreme projekta koristio se participativan pristup svih dionika: nastavno osoblje, poduzetnici, konzultanata za izradu projekata i studije izvedivosti i projektanti,  koji su radili na idejnom i glavnom projektu, prilikom čega je bio osiguran kontinuitet njihovog sudjelovanja kroz cijelo pripremno razdoblje. U razvoj projektne ideje i podršku projektantima i savjetnicima za pripremu studije izvodljivosti bio je uključen veliki broj zaposlenika Veleučilišta u Karlovcu, čime je osiguran osjećaj vlasništva nad projektom.

3. Što biste, na temelju svog dosadašnjeg iskustva, poručili drugim korisnicima projekata? Na koji način se dobrim planiranjem može prevenirati eventualna otežana provedba projekta?

Kvalitetnim planiranjem smanjena je razina pojave rizika, koji mogu ugroziti uspješnu provedbu projekta.

4. Koji dio provedbe projekta vam je dosad bio najizazovniji? 

Provedba procedura otvorenih postupaka javne nabave velike vrijednosti, posebno građevinskih radova na rekonstrukciji zgrade Veleučilišta u Karlovcu, s obzirom da je zgrada izgrađena u 17. stoljeću te je tijekom cijele provedbe Ugovora o građenju postojala dodatna bojazan o mogućim neplaniranim troškovima.

Skip to content