Twinning

SAFU i Twinning

Twinning

SAFU i Twinning

Općenito o Twinningu

Twinning je jedan od glavnih instrumenata Europske unije za institucionalnu suradnju između tijela javne uprave države članice EU i tijela javne uprave države korisnice. Osnovna svrha Twinning projekata je pružanje pomoći državama korisnicama i prenošenje znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU, pri čemu su dionici ponajprije tijela državne i javne uprave koja, kroz administrativnu suradnju, ostvaruju unaprijed određene ciljeve i rezultate. Obzirom da uključuje neposrednu suradnju sličnih institucija, Twinning omogućuje stvaranje dodane vrijednosti u javnom sektoru koja se ne može očekivati od projekata druge vrste.

U kontekstu priprema za proširenje Europske unije, Europska komisija je u svibnju 1998. godine pokrenula Twinning kao instrument za ciljanu administrativnu suradnju i pomoć državama pristupnicama, kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama kako bi ojačale svoje administrativne i pravosudne kapacitete. Kroz Twinning te države dobivaju podršku u provedbi reformi i usklađivanju zakona i propisa s pravnom stečevinom EU. Kao rezultat takve podrške stvaraju se ojačane i prilagođene javne institucije država korisnica čime su one ujedno korak bliže pristupanju Europskoj uniji.

Od 2004. godine, Twinning je prisutan i u državama korisnicama u istočnom i južnom susjedstvu EU koje su obuhvaćene partnerskim sporazumom s ciljem jačanja administrativnih kapaciteta njihovih javnih institucija te približavanja njihovih nacionalnih zakona zakonodavstvu Europske unije. Danas se Twinning provodi i u drugim partnerskim zemljama diljem svijeta.

Twinning već više od dvadeset i pet godina uspješno pomaže partnerskim zemljama u razvoju europskih standarda i integraciji europskih administrativnih načela u svoju praksu. Sredstva za provedbu Twinning projekata osigurava EU.

Partnerske zemlje u kojima se provodi Twinning su sljedeće:

Zemlje i teritoriji koje pokriva Uprava Europske komisije za međunarodna partnerstva (DG INTPA)

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajalište o statusu i u skladu je s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti UN-a, kao i s mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.

**Ova oznaka neće se tumačiti kao priznanje države Palestine i ne dovodi u pitanje pojedinačna stajališta država članica o ovom predmetu.

Skip to content