SAFU dokumenti

Arhiva dokumenata o javnoj nabavi

SAFU dokumenti

Arhiva dokumenata o javnoj nabavi

Godišnji pregled dokumenata o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 30.06.2023

II. Izmjena Plana nabave za 2023. godinu

I. Izmjena Plana nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22), ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u sukobu interesa.

Skip to content