SAFU

Tehnička pomoć SAFU-a u provedbi OPKK 2014. - 2020.

SAFU

Tehnička pomoć SAFU-a u provedbi OPKK 2014. - 2020.

Općenito o tehničkoj pomoći SAFU

Tehnička pomoć predstavlja “sredstva za upravljanje i provedbu  programa”. Uključuje podršku aktivnostima koje su potrebne za uspješnu provedbu operativnih programa u Republici Hrvatskoj.

Programske aktivnosti tehničke pomoći

Tehnička pomoć uključuje sljedeće osnovne programske aktivnosti:

  • Upravljanje i provedbu programa (npr. financiranje dodatnih usluga nužnih za realizaciju funkcija)
  • Naknadu troškova u vezi s radom tijela sustava upravljanja i kontrole
  • Računalne sustave za praćenje i evaluaciju
  • Informiranje i promociju
  • Studije i ocjene

Ciljevi tehničke pomoći

Glavni ciljevi tehničke pomoći su:

  • Osiguravanje kvalitetne provedbe programa i praćenja provedbe
  • Osiguravanje koordinacije i prepoznatljivosti programa
  • Osiguravanje informacijske podrške za upravljanje, praćenje i izvještavanje

Središnji cilj tehničke pomoći je osigurati učinkovitu provedbu operativnih programa, prioritetnih osi i ciljeva. Aktivnosti koje će se provoditi u okviru tehničke pomoći će doprinijeti većoj prepoznatljivosti programa te kvaliteti njihove provedbe, praćenja i kontrole.

Projekti tehničke pomoći SAFU

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije tijekom 2015. godine postala je korisnik projekta tehničke pomoći koji se financira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Radi se o projektu kojim se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti Posredničkog tijela razine 2 s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti SAFU.

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“

Informacije o projektu

Naziv projekta

Tehnička pomoć SAFU u provedbi OP „Konkurentnost i kohezija“

Korisnik projekta

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Cilj projekta

Svrha projekta je osigurati visoku razinu učinkovite iskorištenosti dostupnih sredstava iz fondova EU u skladu s pravilima EU i nacionalnim zakonodavstvom kroz uspješnu provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ jačanjem kapaciteta SAFU kao Posredničkog tijela razine 2.

Opis aktivnosti

Kroz projekt će se financirati troškovi nastali usred obavljanja uloge SAFU kao Posredničkog tijela razine 2 u OP „Konkurentnost i kohezija“. Od najvećih stavaka troškova izdvajaju se troškovi plaća, rashodi za usluge te rashodi za nabavu usluga vanjskih stručnjaka.

Ukupna vrijednost projekta

390.381.575,00 kn od čega je iznos EU sufinanciranja 331.824.338,75 kn.

Razdoblje provedbe projekta

25. 09. 2015. – 31.12.2021.

Kontakt

Kontakt za dodatne informacije: 

Informacije

Za više informacija o fondovima Europske unije posjetite www.strukturnifondovi.hr

Skip to content