Twinning

SAFU tijelo administrator

Twinning

SAFU tijelo administrator

SAFU kao tijelo administrator Twinning projekata

Mehanizam provedbe projekata međunarodne i institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći koje provode tijela javne uprave, kao i način sudjelovanja, prava i obveze navedenih tijela i stručnjaka koji sudjeluju u pripremi i provedbi takvih projekata regulirani su Zakonom o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18).

U okviru sustava provedbe Twinning projekata od strane Republike Hrvatske kao države članice, SAFU ima ulogu tijela administratora projekata te pruža administrativnu, financijsku, pravnu ili drugu vrstu podrške u pripremi i provedbi Twinning projekata i projekata tehničke pomoći tijelima državne i javne uprave.

Osim pružanja pomoći tijekom pripreme projektnog prijedloga (ponude) za pojedini Twinning natječaj, SAFU pruža podršku u procesu izrade ugovora i provedbe projekta u državi korisnici. Mandat SAFU-a kao tijela administratora projekata uključuje sklapanje sporazuma s institucijama koje su nadležne za stručne aspekte provedbe projekta, sklapanje ugovora sa stručnjacima koji sudjeluju u provedbi projekta, aktivnosti vezane uz odlazak stručnjaka na misiju u državu korisnicu, isplatu dnevne paušalne naknade za rad stručnjaka i naknade troškova povezanih sa službenim putovanjima (per diem), vođenje knjigovodstveno-računovodstvenih evidencija, provođenje nabava za potrebe projekta, organiziranje revizije, itd.

SAFU od svog osnivanja ima ključnu ulogu u koordinaciji Twinning projekata koji su se provodili u Hrvatskoj dok je još bila država korisnica te je bio uključen u provedbu 210 projekata vrijednosti veće od 126 milijuna eura. Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, SAFU je uključen u provedbu projekata koje Hrvatska kao odabrani Twinning partner provodi, ili je provodila, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Jordanu, Kosovu, Moldovi, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Kroz provedbu navedenih projekata, SAFU je stekao veliko iskustvo koje može značajno doprinijeti u svim aspektima provedbe projekata, osigurati adekvatnu i sveobuhvatnu primjenu EU pravila i procedura te povećati prepoznatljivost Republike Hrvatske kao kvalitetnog partnera za suradnju u provedbi međunarodnih projekata.

Korisni linkovi

Skip to content