Upute za korisnike

Upute za NPOO

Upute za korisnike

Upute za NPOO

Dokumenti s uputama

Uputa za provjeru sukoba interesa

Uputa vezana uz provjeru sukoba interesa za korisnike

Pitanja za ex-post za korisnike NPOO

Pitanja za ex-post za korisnike-NPOO

Izjava o sukobu interesa ZJN – ostali predstavnici naručitelja

NPOO Smjernice za komunikaciju i vidljivost

Skip to content