NPOO 2021. - 2026.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

NPOO 2021. - 2026.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Općenito o NPOO 2021. - 2026.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) temeljni je dokument za korištenje sredstava dostupnih Republici Hrvatskoj u okviru instrumenta ”EU Nove generacije”. Instrument ”EU Nove generacije” povijesni je paket Plana oporavka Europske unije, prvi kao takav, osmišljen kako bi se europsko gospodarstvo što prije oporavilo od posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19.  Unutar njega uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost iz kojeg će se državama članicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost omogućiti korištenje bespovratnih sredstava.

NPOO će se provoditi u razdoblju od 2021. -2026. godine, a ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 6,3 milijarde eura bespovratnih sredstava te 3,6 milijarde eura zajmova.

Sastoji se od 76 reformi i 146 investicija, a usvojen je od Vlade Republike Hrvatske i  odobren od strane Europske komisije u srpnju 2021. godine.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. te ostalim relevantnim strateškim dokumentima, kao i s europskim prioritetima usmjerenima na digitalnu i zelenu tranziciju, koje se zasnivaju na modernizaciji gospodarstva i društva kroz veća ulaganja u inovacije te nove tehnologije. Prioriteti su pretočeni u obvezujući okvir Mehanizma oporavka i otpornosti, koji određuje kako više od 20% odobrenih sredstava treba, kroz ulaganja i reforme, usmjeriti u digitalnu transformaciju, dok minimalno 37% sredstava treba biti usmjereno na zelenu tranziciju i borbu protiv klimatskih promjena.

Jedan od glavnih ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti jest otvaranje novih radnih mjesta te otklanjanje neposredne štete uzrokovane pandemijom COVID-19.

Usklađeni s navedenim zadanim okvirom te specifičnim hrvatskim razvojnim potrebama, planirane reforme, mjere i investicije strukturirane su prema pet komponenti i jednoj inicijativi koje su odabrane kao ključna područja intervencije u narednom razdoblju.

Unutar svake komponente utvrđena je jedna ili više podkomponenti. Komponente NPOO-a su obuhvatile pet važnijih područja koje bi svojim realizacijama doprinijele poboljšanju života, kako pojedinca, tako i cijele zajednice.

Odlukom o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. SAFU je imenovan kao provedbeno tijelo za ukupno 50 investicija u okviru četiri komponente, odnosno pet podkomponenti NPOO-a, a sveukupni procijenjeni trošak investicija za koje je SAFU provedbeno tijelo iznosi 1,9 milijardi eura.

Skip to content