Revizija

Revizijska funkcija u sklopu SAFU-a

OPKK 2014. - 2020.

Revizijska funkcija u sklopu SAFU-a

SAFU kao neovisno revizijsko tijelo

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske donesene 12. studenoga 2020. o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizijskog tijela (NN 125/2020, NN 79/2022) i Odluke Vlade Republike Hrvatske donesene 24. studenoga 2021. o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 127/2021 i  NN 143/2021) Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) određena je za Neovisno revizorsko tijelo (NRT) za provedbu predmetnih odluka.

Na osnovu članka 8. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije odnosno Uredbe (EU) 461/2020 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća 2012/2002 neovisno revizijsko tijelo odgovorno je za izražavanje mišljenja koje se prilaže uz izvješće o izvršenju financijskog doprinosa iz Fonda. 

SAFU u svojstvu NRT-a obavlja sljedeće funkcije:

  • izrađuje Izvješće o reviziji u skladu s međunarodno prihvaćenim revizorskim standardima u kojem se utvrđuje je li izjava o opravdanosti rashoda istinit i pošten prikaz te je li financijski doprinos iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) zakonit i pravilan (u skladu s člankom 59. stavkom 5. i člankom 60. stavkom 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.)
  • uz mišljenje prilaže Izvješće o reviziji
  • osigurava prilagodbu unutarnjeg ustrojstva, odnosno postojanje organizacijske strukture kojom su obuhvaćene njihove funkcije, uz poštivanje načela razdvajanja funkcija
  • osigurava raspodjelu odgovarajućih ljudskih resursa za provedbu FSEU
  • osigurava odgovarajući revizijski trag
  • po potrebi, priprema interne procedure u kojima se opisuje detaljnije obavljanje funkcija u okviru ustrojstvene jedinice/ustrojstvenih jedinica koje su zadužene za provedbu FSEU (potrebu procjenjuje svako tijelo samostalno, ili na zahtjev nacionalnog koordinacijskog tijela ili NRT-a).

Za provođenje aktivnosti revizije u skladu s međunarodnim revizijskim standardima i etičkim načelima zadužena je Služba za reviziju sredstava FSEU za štetu uzrokovanu potresom. Unutar SAFU-a, kao tijela koje predstavlja NRT unutar zadanog Sustava upravljanja i kontrole za FSEU, osigurano je razdvajanje funkcija između Službe za reviziju sredstava FSEU za štetu uzrokovanu potresom i upravljačke strukture SAFU-a na način da Služba za reviziju sredstava FSEU za štetu uzrokovanu potresom samostalno i neovisno obavlja definirane funkcije NRT-a.

Skip to content