Edukacije

Općenito o SAFU edukacijama

Edukacije

Općenito o SAFU edukacijam

Od 2010. godine pa sve do danas…

0

Organiziranih i provedenih predavanja/radionica

0

Organiziranih predavanja/radionica za korisnike SAFU projekata

0

Educiranih polaznika

0

Angažiranih predavača

Jedan od strateških ciljeva Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) jest širenje stečenih znanja u procesu upravljanja projektima koje financira Europska unija (izobrazbom zaposlenika u ključnim partnerskim i korisničkim institucijama) kao i jačanje vlastitih administrativnih kapaciteta.

S tim u vezi, SAFU je započeo s provedbom sustavnog programa izobrazbe u 2009. godini kada je unutar Ureda za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima ustrojen Odjel za izobrazbu (danas Služba za izobrazbu). Glavni zadaci Službe su razvoj i organizacija različitih obrazovnih aktivnosti namijenjenih djelatnicima SAFU, te korisnicima projekata financiranih putem strukturnih instrumenata te Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Izdvajamo neke od komentara polaznika naših edukacija

“Čestitke na dobrom poznavanju materije, entuzijazmu i pripremljenosti. Hvala! :)”

“Edukativno, predavačice pripremljene s pravim informacijama.”

“Odlična radionica, pregledno i jasno, dovoljno sadržajno i dovoljno kratko/dugo.”

“Iznimno dobar, zanimljiv i jasan predavač koji konstruktivno i lako odgovara na postavljena pitanja.”

Ostali materijali o edukacijama

Skip to content