SAFU

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

SAFU

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske unije (SAFU)

O SAFU

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) osnovana je 2007. godine kao jedno od tijela u sustavu koja kontroliraju provedbu EU projekata u Hrvatskoj, s naglaskom na odobravanje sredstava, ostvarenje projektnih ciljeva i realizaciju projekata. SAFU je s radom započeo 2008. godine, a od tada je s korisnicima potpisao više od 3000 ugovora za projekte vrijedne više od 6,1 milijardi eura.

Novo programsko razdoblje 2021.-2027. – Program „Konkurentnost i kohezija“ i „Integrirani teritorijalni program“ (PKK i ITP)

U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. omotnica sredstava EU-a najveća je do sada, a SAFU nastavlja obnašati ulogu Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u novim programima „Konkurentnost i kohezija“ (PKK) i „Integrirani teritorijalni program“ (ITP) te će preuzeti kontrolu provedbe određenog dijela projekata drugih tijela u sustavu. Procijenjena alokacija koju će SAFU imati u svom portfelju iz navedenih programa iznosi oko 5,1 milijardi eura. Glavni cilj novog programskog razdoblja je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizacija za građane i poduzeća, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i unaprijediti kvalitetu života stanovništva.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Kao odgovor na pandemiju koja nas je pogodila 2020. godine, Europska komisija, Europski parlament i europski lideri postigli su dogovor o uspostavi posebnog Mehanizma za oporavak i otpornost. Hrvatska je u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO osigurala financijska sredstva u iznosu od 9,9 milijardi eura. U okviru NPOO-a SAFU ima ulogu jednog od provedbenih tijela za 50 investicija ukupne procijenjene vrijednosti od 1,9 milijardi eura.

Fond solidarnosti Europske unije (FSEU)

Nakon razornih potresa, koji su u najvećoj mjeri pogodili Grad Zagreb, Zagrebačku te Sisačko-moslavačku županiju, Hrvatska je dobila mogućnost korištenja financijskih sredstava iz FSEU-a za sanaciju nastale štete. U sustavu korištenja sredstava iz FSEU-a, SAFU ima ulogu neovisnog revizorskog tijela koje je nadležno za reviziju korištenja bespovratnih sredstava odobrenih za financiranje sanacije šteta od zagrebačkog i petrinjskog potresa.

Uloga SAFU-a kao administrativnog tijela za Twinning

Twinning je alat EU-a za administrativnu suradnju između tijela državne i javne uprave država članica EU-a i tijela državne i javne uprave država korisnica koji ima za cilj pružanje pomoći i prenošenje znanja u primjeni pravne stečevine EU-a. SAFU pruža administrativnu, financijsku i pravnu podršku u pripremi i provedbi Twinning projekata drugim hrvatskim tijelima državne i javne uprave – nositeljima projekata sa strane države članice.

Prvi Twinning light projekt u kojem smo sudjelovali započeo je 2017. godine, a do kraja 2023. godine sudjelovali smo u pripremi projektnih prijedloga, ugovaranju i provedbi ukupno osam Twinning i deset Twinning light projekata vrijednih preko 15 milijuna eura u sedam država korisnica (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Jordan, Kosovo, Moldavija, Sjeverna Makedonija i Srbija).

Programi izobrazbe

Jedan od strateških ciljeva SAFU-a jest širenje stečenih znanja u procesu upravljanja EU projektima izobrazbom zaposlenika u partnerskim i korisničkim institucijama, ali i izobrazbom vlastitih kapaciteta. SAFU je s provedbom programa izobrazbe započeo 2009. godine kada je organizirana prva in-house edukacija za naše zaposlenike, a prva edukacija za korisnike bespovratnih sredstava iz ESI fondova održana je 2014. godine. Uz redovite edukacije za zaposlene i novozaposlene djelatnike SAFU-a, održavaju se i programi izobrazbe u području javne nabave te edukacije za korisnike i ostala tijela u sustavu.

Povijest Agencije

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK)

U financijskom razdoblju 2014.-2020. SAFU je obnašao ulogu jednog od PT2 te je ugovoreno više od 1200 projekata sa 784 različita korisnika čija ukupna vrijednost iznosi više od 6 milijardi eura, dok su dodijeljena bespovratna sredstva gotovo 5 milijardi eura.

Kao jedan od najvećih hrvatskih projekata iz OPKK-a ističe se izgradnja Pelješkog mosta i cestovno spajanje hrvatskog juga kroz više od 534 milijuna eura vrijedan projekt „Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom“. U okviru OPKK-a realizirane su brojne nove investicije kojima se ulagalo u zdravstvo i socijalnu skrb, obrazovanje, znanost, prirodnu i kulturnu baštinu, poduzetničku infrastrukturu te prometnu infrastrukturu i javni prijevoz.

Operativni programi „Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“, „Promet“ i „Zaštita okoliša“ (OPRK, OPP i OPZO)

Ulaskom RH u EU, SAFU preuzima ulogu PT2 u okviru određenih prioritetnih osi u operativnim programima OPRK, OPP i OPZO te smo zaduženi za davanje suglasnosti na uvjete prihvatljivosti izdataka, provođenje postupka provjere prihvatljivosti, kontrolu prihvatljivosti troškova i praćenje provedbe projekata. Sredstva EU-a u ovom razdoblju ulagala su se u razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture te jačanje atraktivnosti regija i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Sveukupno je u okviru navedenih programa ugovoren 171 projekt u vrijednosti od 180 milijuna eura.

Pretpristupni programi i uloga SAFU-a

Prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, SAFU je bio odgovoran za ugovaranje projekata iz programa prve generacije (CARDS, PHARE, ISPA), kao i dijela IPA III. komponente, te je imao ulogu provedbenog tijela za IPA I. komponentu i Prijelazni instrument. Sveukupno je u okviru pretpristupnih programa ugovoreno gotovo 1350 projekata čija vrijednost iznosi više od 676 milijuna eura. Korisnici sredstava iz pretpristupnih fondova većinom su bila ministarstva, državne agencije, uredi, zavodi, instituti, gradovi, općine i udruge.

Vizija

Podržavanje razvoja uz izvrsnost u području upravljanja fondovima EU-a.

Misija

Misija Agencije je osigurati uspješnu i zakonitu provedbu projekata financiranih sredstvima iz fondova Europske unije u svrhu ostvarenja pozitivnih učinaka korištenja sredstava za sveobuhvatni i ravnomjerni razvoj Republike Hrvatske.

Upravljačka struktura Agencije

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj Agencije. Upravno vijeće upravlja radom Agencije, a sastoji se od predsjednika i dva člana. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti, u ime osnivača, obavlja ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove EU-a.

Skip to content