Upute za korisnike

Upute za OPKK

Upute za korisnike

Upute za OPKK

Dokumenti s uputama

UPUTA KORISNICIMA: JEDNOSTAVNA NABAVA I NJEZINA PROVJERA

Uputa o pripremi i provedbi postupaka nabave za korisnike bespovratnih sredstava s popisom najčešćih pogrešaka

Uputa za dostavu DoN na ex-ante pregled prije sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, za nabave koje se namjeravaju financirati u sklopu projekta iz ESI fondova 2014. – 2020.

Vodič za postupke nabave neobveznika Zakona o javnoj nabavi

SAFU, E-BROŠURA ZA KORISNIKE “KORAK PO KORAK”

SAFU, brošura za korisnike 2014.-2020.

Upute za korisnike – Informiranje i vidljivost 2014. – 2020.

Uputa o izradi dokumentacije o nabavi u slučaju korištenja FIDIC uvjeta ugovora

Mišljenje MINGO-a o primjeni Zakona o javnoj nabavi

Uputa za dostavu dokumentacije za ex-post provjeru nabave

Uputa za dostavu dokumentacije za ex-post provjeru jednostavne nabave

Uputa za dostavu dokumentacije za ex-post provjeru nabave – NOJN

Uputa za dostavu dokumentacije za ex-post provjeru nabave – NPOO

Uputa za dostavu dokumentacije za ex-post provjeru nabave – FSEU

Skip to content