Kontakt

Kontakt informacije

Kontakt

Kontakt informacije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Adresa:

Ulica grada Vukovara 284 (ulaz C), 10000 Zagreb

OIB:

11548277852

Tel:

+385 1 6042 400

Fax:

+385 1 6042 599

Zahtjev na ostvarivanje prava na pristup informacijama i upiti građana:

Upiti medija:

Prijava nepravilnosti:

Adresa za potrebe službenog dopisivanja između tijela u neupravnim stvarima:

Ravnatelj:

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak

08:00 - 17:00

Skip to content