Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Adresa:Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), 10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB:11548277852
Tel:+385 1 6042 400
Fax:+385 1 6042 599
E-mail:
E-mail za medije:
Za potrebe službenog dopisivanja
između tijela u neupravnim stvarima:
E-mail ravnatelja:
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Radno vrijeme:ponedjeljak-petak 8:00-17:00
Radno vrijeme sa strankama:ponedjeljak-petak 8:00-16:30

OBAVIJEST: S obzirom na trenutnu situaciju i zbivanja vezana uz koronavirus (COVID – 19), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) pomno prati aktualna zbivanja te je poduzela i nadalje će poduzimati sve mjere opreza kako bi zaštitili i omogućili sigurnost svih nas.Sukladno preporukama nadležnih službi, ljubazno Vas molimo da se u narednom razdoblju, ukoliko je to moguće, Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije obraćate elektroničkim putem ili putem telefona, umjesto izravnog dolaska.

Skip to content