OPKK 2014. - 2020.

Provedba
OPKK 2014. - 2020.

OPKK 2014. - 2020.

Provedba
OPKK 2014. - 2020.

Općenito o prijavi za OPKK 2014. - 2020.

Informacije za korisnike koji su započeli s provedbom

Važno

Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, v. 2.0, primjenjiv je za sljedeće POZIVE:

KK.01.1.1.04

Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv

KK.01.1.1.05

Centar za napredne laserske tehnike – CALT

KK.01.1.1.07

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

KK.01.1.1.08

Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)

KK.01.1.1.09

Priprema IRI infrastrukturnih projekata

KK.01.1.1.10

Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM)

KK.01.2.2.03

Podrška razvoju Centara kompetencija

KK.02.2.1.01

Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja

KK.02.2.1.02

Uspostava Centra dijeljenih usluga

KK.03.1.2.03

Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona

KK.06.1.1.03

Izravna dodjela za strateški projekt “Arheološki park Vučedol”

KK.06.1.1.13

Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema

KK.06.1.2.03

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema

KK.07.4.1.01

Poziv za sufinanciranje izrade Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog prometa

KK.07.4.1.02

Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

KK.07.4.2.01

Poziv za sufinanciranje izrade Strateške dokumentacije razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018. – 2028.

KK.07.4.2.03

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza

KK.07.4.2.04

Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova – Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba – faza I i II – Sisačko-moslavačke županije – Bjelovarsko-bilogorske županije

KK.07.4.2.05

Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

KK.07.5.1.04

Poziv za sufinanciranje izrade Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu novih putničkih vlakova u željezničkom prometu

KK.08.1.2.04

Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničkoj skrbi za ranjive skupine – faza 2

KK.08.2.1.10

Provedba shema za razvoj poduzetništva – Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji

KK.08.2.1.11

Provedba shema za razvoj poduzetništva – Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu

KK.08.2.1.13

Provedba shema za razvoj poduzetništva – Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru

KK.08.2.1.14

Provedba shema za razvoj poduzetništva – Razvoj poduzetništva u gradu Kninu

KK.09.1.3.01

Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

KK.10.1.1.03

Poziv za iskaz interesa sektorski nadležnim tijelima i tijelima za pružanju stručne podrške za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

KK.10.1.3.03

Iskaz interesa Regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

KK.10.1.3.05

Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za sufinanciranje izrade projektne i tehničke dokumentacije za pripremu zalihe strateških projekata regionalnoga razvoja

Važno

Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, v. 2.0, primjenjiv je za sljedeće UGOVORE:

KK.02.2.1.01.0001

e-Sudski registar – faza 1

KK.02.2.1.01.0002

e-HZZO – Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

KK.02.2.1.01.0003

Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)

KK.02.2.1.01.0004

Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam

KK.07.3.1.02.0001

Strateška dokumentacija razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda RH za razdoblje 2018. – 2028.

KK.07.4.1.01.0001

Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa

KK.07.4.1.02.0001

Izgradnja trajektne luke Tkon – Faza I, Podfaza II

KK.07.4.1.02.0003

Dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica

KK.07.4.1.02.0004

Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres

KK.07.4.1.02.0005

Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije – II. Faza

KK.07.4.1.02.0006

Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije

KK.07.4.1.02.0007

Dogradnja vanjskog veza Sućuraj

KK.07.4.1.02.0008

Sanacija i rekonstrukcija rive u luci Donje Čelo – otok Koločep

KK.07.4.2.03.0001

Nabava 15 autobusa za potrebe ZET-a

KK.07.4.2.03.0002

Nabava autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek

KK.07.4.2.03.0003

Nabava autobusa za Promet d.o.o.

KK.07.4.2.03.0004

Nabava autobusa za Polet d.o.o. Vinkovci

KK.07.4.2.03.0005

Nabava novih autobusa za Auto promet Sisak d.o.o.

KK.07.4.2.03.0006

Nabava novih autobusa za Pulapromet d.o.o.

KK.07.4.2.03.0007

Nabava novih autobusa za Liburniju d.o.o.

KK.07.4.2.03.0008

Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.

KK.07.4.2.03.0009

Nabava autobusa za Libertas – Dubrovnik d.o.o.

KK.07.4.2.03.0010

Nabava 29 autobusa za ZET d.o.o.

KK.07.4.2.04.0001

Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – 1. i 2. faza

KK.07.4.2.04.0002

Izrada Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije – funkcionalna regija Središnja Hrvatska

KK.07.4.2.04.0003

Masterplan prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije

KK.07.4.3.01.0001

Razvoj zračne luke Dubrovnik, II. faza

KK.07.5.1.03.0001

Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)

KK.07.5.1.04.0001

Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu novih putničkih vlakova u željezničkom prometu

Priručnik v.2.0. i popis poziva i ugovora na koje je primjenjiv možete pronaći u Dokumentima niže na stranici.

Što su to bespovratna sredstva?

Sredstva dodijeljena kroz ugovor o bespovratnim sredstvima, koja se dodjeljuju onim prijaviteljima koji se ocijene uspješnima kroz proces prijave i procjene projektnih prijedloga, a namijenjena su aktivnostima navedenima u ugovoru i s njima povezanim troškovima (utemeljenima na projektnoj prijavi). To su sredstva koja imaju točno određenu namjenu za koju se troše u ugovorom određenom roku te se ne moraju vraćati ukoliko su pravilno utrošena, što se utvrđuje različitim kontrolama i postupkom ovjeravanja troškova.

Kod prijave svog projekta svaki prijavitelj navodi opis aktivnosti koje planira provesti i vezanih troškova kroz određeni period vremena.

Prijavitelj osmišljava aktivnosti, prema objavljenom pojedinom pozivu za dostavu projektnih prijedloga, te u skladu s pravilima planira troškove i trajanje projekta.

Nakon što je određena prijava odabrana za financiranje, ona postaje dio ugovora kojim se dodjeljuju sredstva namijenjena aktivnostima iz ugovora. Proračun, tj. dodijeljena sredstva su procjena troškova te su ujedno i gornja granica sredstava koja se mogu utrošiti za projekt. Iznos koji je na kraju projekta dodijeljen jednak je stvarnom iznosu koji je prijavitelj potrošio na prihvatljive aktivnosti i na prihvatljiv način.

Što SAFU može učiniti za vas?

 • Pružiti potporu u tumačenju odredbi ugovora o bespovratnim sredstvima
 • Davati informacije/upute važne za uspješnu provedbu projekata u vidu radionica za korisnike
 • Uputiti korisnike u najčešće probleme iz prakse koji mogu dovesti do neprihvatljivih troškova
 • Kontrolom u različitim fazama provedbe projekta doprinijeti smanjenju rizika od pojave neprihvatljivih troškova u kasnijoj fazi
 • Predložite nam vi na adresu elektroničke pošte: 

Što vi morate učiniti da biste uspješno proveli projekt?

 • Pažljivo i s razumijevanjem pročitati sve odredbe poziva za koji dostavljate projektnu prijavu
 • Pažljivo i s razumijevanjem pročitati sve odredbe ugovora o bespovratnim sredstvima, čiji se dijelovi objavljuju već sa samim pozivom
 • Provoditi projekte s dužnom pažnjom, učinkovito, transparentno, u skladu s najboljim praksama u predmetnom području i u skladu s ugovorom
 • Provoditi nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi ili drugim utvrđenim pravilima kada korisnik nije obveznik primjene tog zakona
 • Pravovremeno osigurati administrativni i financijski kapacitet za uspješnu provedbu
 • Izvještavati PT1 i PT2 o napretku provedbe i o svim promjenama tijekom projekta te izvještavati PT2 o troškovima nastalima na projektu
 • Poduzeti sve potrebne mjere za ispunjavanje obveza vezanih uz informiranje i promidžbu projekata sufinanciranih iz EU fondova
 • Čuvati svu projektnu dokumentaciju i učiniti je dostupnom za kontrole
 • Osigurati održivost projektnih rezultata te čuvati projektnu dokumentaciju i nakon završetka provedbe
 • SAFU je pripremio detaljan Priručnik za korisnike koji vas vodi kroz provedbu projekta i sve standardizirane situacije. Priručnik možete naći ovdje.

Što morate znati o nepravilnostima?

 • Nepravilnost je svako kršenje odredaba prava Zajednice koje je posljedica djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta i šteti, ili bi moglo štetiti općem proračunu Europske unije, tako da tereti opći proračun neopravdanim izdatkom.
 • Nepravilnosti se najčešće javljaju pri provođenju postupaka nabave i to: umjetnom podjelom nabave, kraćim rokovima za dostavu ponuda od minimalno propisanih, prihvaćanjem ponuditelja koji nije u potpunosti zadovoljio ekonomske i/ili tehničke kriterije i/ili tehničke specifikacije propisane dokumentacijom za nadmetanje, kao i propisivanjem diskriminirajućih tehničkih specifikacija. Ministarstvo financija Republike Hrvatske donijelo je Odlukom ministra financija od 7. prosinca 2016. (Klasa: 041-01/14-01/188, Ur.broj: 513-08-08-16-5) „Smjernice o upravljanju nepravilnostima“ koje sadrže procedure o prevenciji, otkrivanju, postupanju, izvješćivanju i praćenju postupanja po prijavljenim nepravilnostima vezano uz korištenje sredstava EU. Temeljem Smjernica odgovornost je države članice EU da istraži nepravilnosti, postupajući na temelju dokaza o postojanju bilo kakve veće promjene koja štetno utječe na prirodu ili uvjete za provedbu ili kontrolu aktivnosti ili operativnih programa, te poduzimajući potrebne financijske korekcije.
 • Temeljem navedenog dokumenta Ministarstva financija Republike Hrvatske za izračunavanje nepravilnog iznosa primjenjuju se Smjernice za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija (C(2013) 9527 od 19.12.2013.).
 • Sve ostale informacije, pojašnjenja i upute možete pronaći u prezentaciji „Upravljanje nepravilnostima“.

Ključni kontakti tijekom provedbe projekta:

 • Primarna kontakt točka za sva pitanja vezana uz provedbu Vašeg ugovora je voditelj projekta koji Vam je dodijeljen u PT 2!
 • Kontakt za opće financijske aspekte provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 
 • Kontakt za pitanja informiranja i vidljivosti projekata: 

Dokumenti i upute

Skip to content