Prijava

OPKK Sažetak prioriteta i ciljeva

Informacije za korisnike koji su započeli s provedbom

Važno!

Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, v. 2.0, primjenjiv je za sljedeće pozive:

KK.01.1.1.04Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv
KK.01.1.1.05Centar za napredne laserske tehnike – CALT
KK.01.1.1.07Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije
KK.01.1.1.08Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)
KK.01.1.1.09Priprema IRI infrastrukturnih projekata
KK.01.1.1.10Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM)
KK.01.2.2.03Podrška razvoju Centara kompetencija
KK.02.2.1.01Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja
KK.02.2.1.02Uspostava Centra dijeljenih usluga
KK.03.1.2.03Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona
KK.06.1.1.03Izravna dodjela za strateški projekt “Arheološki park Vučedol”
KK.06.1.1.13Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema
KK.06.1.2.03Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema
KK.07.4.1.01Poziv za sufinanciranje izrade Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog prometa
KK.07.4.1.02Poziv za sufinanciranje  unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa
KK.07.4.2.01Poziv za sufinanciranje izrade Strateške dokumentacije razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018. – 2028.
KK.07.4.2.03Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza
KK.07.4.2.04Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova – Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba – faza I i II
– Sisačko-moslavačke županije
– Bjelovarsko-bilogorske županije
KK.07.4.2.05Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa
KK.07.5.1.04Poziv za sufinanciranje izrade Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu novih putničkih vlakova u željezničkom prometu
KK.08.1.2.04Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničkoj skrbi za ranjive skupine – faza 2
KK.08.2.1.10Provedba shema za razvoj poduzetništva – Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji
KK.08.2.1.11Provedba shema za razvoj poduzetništva – Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu
KK.08.2.1.13Provedba shema za razvoj poduzetništva – Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru
KK.08.2.1.14Provedba shema za razvoj poduzetništva – Razvoj poduzetništva u gradu Kninu
KK.09.1.3.01Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
KK.10.1.1.03Poziv za iskaz interesa sektorski nadležnim tijelima i tijelima za pružanju stručne podrške za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
KK.10.1.3.03Iskaz interesa Regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
KK.10.1.3.05Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za sufinanciranje izrade projektne i tehničke dokumentacije za pripremu zalihe strateških projekata regionalnoga razvoja

i ugovore:

KK.02.2.1.01.0001e-Sudski registar – faza 1
KK.02.2.1.01.0002e-HZZO – Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
KK.02.2.1.01.0003Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)
KK.02.2.1.01.0004Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam
KK.07.3.1.02.0001Strateška dokumentacija razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda RH za razdoblje 2018. – 2028.
KK.07.4.1.01.0001Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa
KK.07.4.1.02.0001Izgradnja trajektne luke Tkon – Faza I, Podfaza II
KK.07.4.1.02.0003Dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica
KK.07.4.1.02.0004Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres
KK.07.4.1.02.0005Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije – II. Faza
KK.07.4.1.02.0006Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije
KK.07.4.1.02.0007Dogradnja vanjskog veza Sućuraj
KK.07.4.1.02.0008Sanacija i rekonstrukcija rive u luci Donje Čelo – otok Koločep
KK.07.4.2.03.0001Nabava 15 autobusa za potrebe ZET-a
KK.07.4.2.03.0002Nabava autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
KK.07.4.2.03.0003Nabava autobusa za Promet d.o.o.
KK.07.4.2.03.0004Nabava autobusa za Polet d.o.o. Vinkovci
KK.07.4.2.03.0005Nabava novih autobusa za Auto promet Sisak d.o.o.
KK.07.4.2.03.0006Nabava novih autobusa za Pulapromet d.o.o.
KK.07.4.2.03.0007Nabava novih autobusa za Liburniju d.o.o.
KK.07.4.2.03.0008Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.
KK.07.4.2.03.0009Nabava autobusa za Libertas – Dubrovnik d.o.o.
KK.07.4.2.03.0010Nabava 29 autobusa za ZET d.o.o.
KK.07.4.2.04.0001Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – 1. i 2. faza
KK.07.4.2.04.0002Izrada Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije –  funkcionalna regija Središnja Hrvatska
KK.07.4.2.04.0003Masterplan prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije
KK.07.4.3.01.0001Razvojzračne luke Dubrovnik, II. faza
KK.07.5.1.03.0001Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić – Čakovec  (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)
KK.07.5.1.04.0001Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu novih   putničkih vlakova u željezničkom prometu

Priručnik v.2.0. i popis poziva i ugovora na koje je primjenjiv možete pronaći u Dokumentima niže na stranici.

Što su to bespovratna sredstva?

Sredstva dodijeljena kroz ugovor o bespovratnim sredstvima, koja se dodjeljuju onim prijaviteljima koji se ocijene uspješnima kroz proces prijave i procjene projektnih prijedloga, a namijenjena su aktivnostima navedenima u ugovoru i s njima povezanim troškovima (utemeljenima na projektnoj prijavi). To su sredstva koja imaju točno određenu namjenu za koju se troše u ugovorom određenom roku te se ne moraju vraćati ukoliko su pravilno utrošena, što se utvrđuje različitim kontrolama i postupkom ovjeravanja troškova.

Kod prijave svog projekta svaki prijavitelj navodi opis aktivnosti koje planira provesti i vezanih troškova kroz određeni period vremena.

Prijavitelj osmišljava aktivnosti, prema objavljenom pojedinom pozivu za dostavu projektnih prijedloga, te u skladu s pravilima planira troškove i trajanje projekta.

Nakon što je određena prijava odabrana za financiranje, ona postaje dio ugovora kojim se dodjeljuju sredstva namijenjena aktivnostima iz ugovora. Proračun, tj. dodijeljena sredstva su procjena troškova te su ujedno i gornja granica sredstava koja se mogu utrošiti za projekt. Iznos koji je na kraju projekta dodijeljen jednak je stvarnom iznosu koji je prijavitelj potrošio na prihvatljive aktivnosti i na prihvatljiv način.

Što SAFU može učiniti za vas?

Što vi morate učiniti da biste uspješno proveli projekt?

Što morate znati o nepravilnostima?

Ključni kontakti tijekom provedbe projekta:

Dokumenti i upute

Skip to content