Tehnička pomoć

Tehnička pomoć predstavlja “sredstva za upravljanje i provedbu  programa”. Uključuje podršku aktivnostima koje su potrebne za uspješnu provedbu operativnih programa u Republici Hrvatskoj.

Tehnička pomoć uključuje sljedeće osnovne programske aktivnosti:

Cilj tehničke pomoći

Glavni ciljevi tehničke pomoći su:

Središnji cilj tehničke pomoći je osigurati učinkovitu provedbu operativnih programa, prioritetnih osi i ciljeva. Aktivnosti koje će se provoditi u okviru tehničke pomoći će doprinijeti većoj prepoznatljivosti programa te kvaliteti njihove provedbe, praćenja i kontrole.

Projekti tehničke pomoći SAFU

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije tijekom 2015. godine postala je korisnik projekta tehničke pomoći koji se financira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Radi se o projektu kojim se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti Posredničkog tijela razine 2 s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti SAFU.

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“

Informacije o projektu

Naziv projekta: Tehnička pomoć SAFU u provedbi OP „Konkurentnost i kohezija“

Korisnik projekta: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Cilj projekta: Svrha projekta je osigurati visoku razinu učinkovite iskorištenosti dostupnih sredstava iz fondova EU u skladu s pravilima EU i nacionalnim zakonodavstvom kroz uspješnu provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ jačanjem kapaciteta SAFU kao Posredničkog tijela razine 2.

Opis aktivnosti:  Kroz projekt će se financirati troškovi nastali usred obavljanja uloge SAFU kao Posredničkog tijela razine 2 u OP „Konkurentnost i kohezija“. Od najvećih stavaka troškova izdvajaju se troškovi plaća, rashodi za usluge te rashodi za nabavu usluga vanjskih stručnjaka.

Ukupna vrijednost projekta: 390.381.575,00 kn od čega je iznos EU sufinanciranja 331.824.338,75 kn.

Razdoblje provedbe projekta: 25. 09. 2015. – 31.12.2021.

Kontakt za dodatne informacije:

Za više informacija o fondovima Europske unije posjetite www.strukturnifondovi.hr

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Skip to content