Dragi korisnici,

gledajući protekla tri mjeseca, obogatili smo naš portfelj ugovora za 59 novih projekata čija je ukupna vrijednost gotovo 1,4 milijarde kuna od čega je 1,2 milijarde bespovratnih sredstava.

Iznosom najveći je ugovor za projekt „Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM)“ kroz koji će se uložiti ukupno gotovo 442 milijuna kuna u izgradnju i opremanje cca 14.523 m2 prostora novog Centra u kojem će se provoditi aktivnosti dijagnostike i liječenja pedijatrijske populacije te fizikalne dijagnostike, terapije i rehabilitacije kao i organizirati obrazovne aktivnosti koje će uključivati provedbu preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studijskih programa u suradnji s domaćim i inozemnim sveučilištima.

Nastavili smo i s ugovaranjem novih projekata za razvoj poduzetništva na području gradova Belog Manastira, Benkovca, Knina i Petrinje. Ukupno smo na području tih gradova u posljednja tri mjeseca potpisali 21 novi ugovor za nabavu strojeva, opreme i razvoj poslovanja malih i srednjih poduzetnika koji rade na području navedenih gradova čime će se uložiti gotovo 18 milijuna kuna za razvoj poduzetništva.

Na području urbane aglomeracije Osijek krenuli smo s provedbom projekata kojima se izgrađuje i uređuje biciklistička infrastruktura tog područja. Kroz provedbu devet ugovorenih projekata gradova i općina koje spadaju u navedenu aglomeraciju uložit će se ukupno 60,2 milijuna kuna od čega bespovratna sredstva iznose gotovo 40 milijuna kuna.

Uz navedena ulaganja, na području Slavonije, Baranje i Srijema ugovorili smo i nove projekte, njih četiri, čijom provedbom će se unaprijediti kulturna i prirodna baština te poboljšati turistička ponuda Belišća, Orahovice, Ernestinova i Bilja u što će se uložiti preko 105 milijuna kuna.

Osim na istoku Lijepe naše, u unaprjeđenje kulturne baštine ulaže se i na području urbane aglomeracije Split gdje je krenula provedba 33 milijuna kuna vrijednog projekta, financiranog kroz ITU mehanizam; „Otvorene ljetne pozornice“. Kroz navedeni projekt će se financirati uređenje i opremanje sedam ljetnih pozornica za održavanje kulturno-turističkih manifestacija u Solinu, Klisu, Omišu, Dugopolju, Kaštelima, Lećevici i Trogiru.

Također, na području cijele Splitsko-dalmatinske županije opremit ćemo 83 ambulante liječnika primarne zdravstvene zaštite po ispostavama Domova Zdravlja za što je namijenjeno ukupno 18,8 milijuna kuna u sklopu projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Splitsko-dalmatinskoj županiji“.

Kad već spominjemo projekte s naše obale valja spomenuti kako smo krenuli i s ugovaranjem projekata iz Drugog poziva za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa u okviru kojega se u proteklom razdoblju ugovorilo pet novih projekata koji će se provoditi u Veloj Luci, Korčuli, Baški, na Braču i Dugom otoku, a radi se o ulaganjima od preko 280 milijuna kuna za bolju povezanost naših otoka s kopnom.

Već tradicionalno, početak listopada obilježili su Dani regionalnoga razvoja i EU fondova koji su i ove godine u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održani u Šibeniku. U okviru konferencije imali smo aktivnu ulogu kroz održavanje izlaganja i predstavljanje aktualnosti u provedbi  projekata u 2019. godini, nakon čega smo odgovarali na vaša pitanja vezana za provedbu vaših projekata, bili dostupni za konzultacije i savjetovanje o mogućim rješenjima izazova s kojima se susrećete tijekom same provedbe, a zadnji dan konferencije smo sudjelovali na Sajmu EU fondova na kojem smo široj javnosti predstavili mogućnosti EU fondova i ulogu SAFU-a.

Kao najvažniju novost, o kojoj je bilo govora tijekom našeg izlaganja u Šibeniku, svakako bih istaknuo nove smjernice Europske komisije za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija. S novim smjernicama donesena je i nova verzija Pravila o financijskim korekcijama (v.5.1). Upravo iz tog razloga tema broja ovog biltena je posvećena novim pravilima o financijskim korekcijama.

Do novog broja, zahvaljujem vam svima na dosadašnjoj suradnji i iskazanom povjerenju, uvjeren sam kako ćemo dobru suradnju, i rezultate koji ju prate, nastaviti ostvarivati i u nadolazećem razdoblju.

S poštovanjem,

Tomislav Petric, ravnatelj

Nepravilnosti u provedbi projekata iz ESI fondova

SAFU je, kao Posredničko tijelo razine 2 za prioritetne osi definirane Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem “Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/14, 23/15), između ostaloga, ovlašten provoditi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivati mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama.

Nepravilnost je svako kršenje prava Europske unije ili nacionalnog prava u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Unije, tako da optereti proračun Unije neopravdanim izdatkom.

 

Elementi nepravilnosti su:

1. radnja ili propust gospodarskog subjekta („gospodarski subjekt” znači svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provođenju pomoći iz ESI fondova, osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela – čl. 2. st. 1. toč. 37. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

2. kršenje prava EU ili nacionalnog prava

3. učinak štete na proračun EU (stvarni ili potencijalni)

4. neopravdana stavka rashoda

!! NOVA PRAVILA O FINACIJSKIM KOREKCIJAMA !!

Prilikom utvrđivanja postojanja ili nepostojanja nepravilnosti te određivanja financijskih korekcija primjenjuju se sljedeći akti:

  • Smjernice za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija (Odluka Europske komisije C(2013) 9527 od 19.12.2013. (Stare Smjernice EK – COCOF)
  • Smjernice za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (Odluka Europske komisije C(2019) 3452 od 14.5.2019. (Nove Smjernice EK – COCOF)
  • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Pravila o financijskim korekcijama (v 5.0 i v. 5.1)
  • Temeljem upute Upravljačkog tijela od 8.8.2019. godine Pravila v.5.1. se primjenjuju na sve prijave ovjerene nakon 9.8.2019.(za ugovore sklopljene prije ZNP 3.0), odnosno od primitka obavijesti korisniku o jednostranoj izmjeni GRANT ugovora (2.9.2019.) (za ugovore sklopljene od ZNP 3.0).

Prema uputi Upravljačkog tijela od dana 9.kolovoza 2019. u primjeni su Smjernice Europske komisije od 14.5.2019. (Commission Decision of 14.5.209. laying down the guideliness for determining financial corrections to be made to expanditure financed by the union for non-compliance with the applicable rules on public procurement C(2019) 3452).

U točki 1.2.1 Smjernica Europske komisije se navodi da se iste odnose na nepravilnosti utvrđene u vezi javnih ugovora i javnih naručitelja definiranim u Direktivama 2014/23/EU, 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EC, kao i na ugovore koje subvencioniraju javni naručitelji.

Odlukom ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donesena je nova (među) verzija 5.1. Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP) u sklopu kojih i nova verzija Pravila o financijskim korekcijama v.5.1. Ista su objavljena i na internetskoj stranici strukturnifondovi.hr kako bi bila dostupna svim korisnicima bespovratnih sredstava.

Sukladno točki 18.7. i 18.8. Općih uvjeta ugovora, nova Pravila o financijskim korekcijama v.5.1., a time posredno i Smjernice Europske komisije od 14.5.2019. primjenjivat će se na sve ugovore proizašle iz postupka javne nabave pokrenute na dan 1.1.2017. i kasnije, a za koje je postupak nepravilnosti započeo nakon 9.8.2019. odnosno 2.9. 2019. godine.

Na nabave pokrenute prije 1.1.2017. kao i nabave za koje je postupak nepravilnosti započeo prije 9.8. odnosno 2.9.2019. primjenjivati će se ugovorena (stara) Pravila odnosno stare Smjernice Europske komisije.

Kao najvažnije razlike između starih i novih pravila se ističu; smanjenje mogućnosti umanjenja financijskih korekcija i jasnije propisani kriteriji za primjenu financijskih korekcija. Detaljniji prikaz novosti i razlika između starih i novih smjernica za određivanje financijskih korekcija dostupan je na poveznici u prezentaciji „Aktualnosti u provedbi projekata u 2019.” ( slide 45-58 prezentacije).

Opća bolnica Dubrovnik

1. Za početak, molim Vas predstavite nam ukratko projekt “Objedinjeni hitni bolnički prijem” i koja su poboljšanja vidljiva nakon provedbe istog?

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte  koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. “Objedinjeni hitni bolnički prijem” kojim su nam dodijeljena sredstva u iznosu od 20.000.000,00 kuna potpisan je 12. svibnja 2017. godine. Razdoblje provedbe projekta je bilo 47 mjeseci, odnosno od 8. rujna 2015., kada je izrađena studija izvedivosti s analizom troškova i koristi, do 8. kolovoza 2019. Cilj projekta bila je uspostava Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće bolnice Dubrovnik kako bi se povećala dostupnost hitne zdravstvene skrbi pacijentima uz istodobno povećanje njezine kvalitete. S obzirom kako smo tek započeli s radom u novom prostoru, ne možemo još definirati točna poboljšanja nakon provedbe samog projekta, no adaptacijom postojeće bolničke zgrade unutar kompleksa bolnice te nabavom i ugradnjom suvremene opreme svakako očekujemo povećanje dostupnosti zdravstvene skrbi za hitna stanja, optimizaciju poslovnih procesa bolnice u zbrinjavanju hitnih stanja te kvalitetnije i brže pružanje hitne medicinske pomoći. Ciljane skupine obuhvaćaju stanovnike Dubrovačko-neretvanske županije kao i  turiste koji borave na tom području tijekom godine.

2. Koje pripremne aktivnosti ste vi kao korisnik poduzeli kako biste uspješno savladali eventualne prepreke koje se događaju tijekom provedbe projekta?

Obzirom da je Objedinjeni hitni bolnički prijem prvi projekt u Općoj bolnici Dubrovnik koji je financiran od strane Europskih fondova bio je veliki izazov za sve nas koji smo na njemu radili. Od velike pomoći su bile edukacije i radionice koje su se održavale u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje te dobra suradnja s našom voditeljicom projekta gđom. Marijom Čakarić Bjelobrk. Također, od velike pomoći nam je bila i Regionalna razvojna agencija DUNEA.

3. Što biste, na temelju svog iskustva, poručili drugim korisnicima projekata te na koji način se dobrim planiranjem može prevenirati otežana provedba projekta?

Poručio bih im da obvezno sudjeluju na edukacijama i seminarima kako bi bili ukorak s informacijama jer su informacije u poslovnom svijetu najvažniji resurs s kojim raspolažemo. Također, poručili bismo im kako je stalna komunikacija unutar tima, s nadležnim tijelima i voditeljem projekta, ključna za uspješnu provedbu projekta. Većina mogućih problema se može riješiti planiranjem provedbenih aktivnosti po fazama projekta.

4. Koji dio tijekom provedbe vam je bio najizazovniji?

Meni osobno, najizazovniji i najzanimljiviji dio, bila je organizacija završne konferencije za medije na kojoj smo javnosti i prisutnim gostima predstavili naš projekt na kojem smo naporno radili. Koristim ovu priliku za zahvalu svima, posebno mom timu koji su uložili dosta svog truda i vremena, kako bi i uz ostale poslove koje svakodnevno obavljaju, projekt Objedinjenog hitnog bolničkog prijema uspješno doveli do kraja.

Skip to content