Dragi korisnici,

priveli smo kraju još jednu, projektno uspješnu godinu. Ovim putem zahvaljujem svima vama na suradnji u godini iza nas, u kojoj smo ostvarili jako puno kvalitetnih i vidljivih rezultata.

Posebno bih ovom prilikom istaknuo da smo tijekom 2018. ugovorili 161 novi projekt čija ukupna vrijednost prelazi 5,9 milijardi kuna. Ex-ante provjeru prošlo je više od 260 vaših dokumentacija o nabavi, a ex-post pregled je obavljen za 300 kompleta provedenih postupaka. Kada s financijskog gledišta podvučemo crtu, u prošloj smo godini putem zahtjeva za nadoknadom sredstava odobrili 1,85 milijardi kuna sredstava za vaše projekte u provedbi.

Važno je još izdvojiti i da su stručnjaci iz naše Agencije održali 38 edukacija za korisnike i to za više od 50 različitih Poziva. Na sve edukacije rado ste se odazivali tako da smo samo u prošloj godini imali više od 960 sudionika.

Teško je u ovih nekoliko redaka navesti sve projekte koje smo ugovorili zajedno s vama ili čija je provedba započela ili završila u 2018-toj godini budući da smo kraj godine dočekali s 401 projektom u provedbi, ukupne vrijednosti 19,5 milijardi kuna.

Godinu iza nas je obilježio početak radova na izgradnji Pelješkog mosta, otvoren je most kopno – otok Čiovo, počeli su radovi na izgradnji Studentskih domova u Dubrovniku i Požegi, a završili su radovi i otvoren je Studentski dom u Vukovaru u kojem će se smjestiti 108 studenata. Ugovoreni su i strateški važni projekti poput Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka koji će imati veliki utjecaj na informatički razvoj našeg društva, a tu je i projekt izgradnje i uređenja nove kulturno-turističke atrakcije na području Vukovara – Arheološki park Vučedol. Ugovarali smo i projekte unutar ITU mehanizma poput zadarskog „Centra za mlade“ koji će uz sami centar dobiti i novo urbanističko rješenje za okolini prostor, projekta „Kuća tambure – slavonska notna bajka“ u Slavonskom Brodu i brojnih drugih.

Ovim tempom nastavljamo i u ovoj godini, te očekujemo da ćemo tijekom godine ugovoriti projekte u iznosu od oko 7,9 milijardi kuna bespovratnih sredstava. Između ostalog, čeka nas ugovaranje velikih projekata poput izgradnje nove zgrade Dječjeg centra za translacijsku medicinu Srebrnjak u Zagrebu. Naši otoci duž Jadrana će dobiti bržu i kvalitetniju hitnu medicinsku službu brzim brodicama, s KBC-om Osijek krećemo u sufinanciranje pripreme projekta izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra, koji je prepoznat kao projekt od strateške važnosti. Nastavljaju se ulaganja u promet i prometnu infrastrukturu, kroz obnovu željezničkih pruga (pruga Hrvatski Leskovac – Karlovac) te ulaganja u lučku infrastrukturu na Jadranu. U planu je modernizacija voznog parka Hrvatskih željeznica te ugovaranje projekata unutar ITU mehanizma, podrške razvoju centara kompetencija, e-usluga te infrastrukture poduzetničkih zona.

Sve u svemu, kada zbrojimo projekte koje već imamo u provedbi i projekte koje ćemo ugovoriti tijekom 2019-te, očekujemo da ćemo do kraja godine pratiti provedbu i surađivati s vama, dragi korisnici, na više od 600 ugovora u fazi provedbe.

Također, planiramo i daljnje edukacije za naše korisnike pa ćemo tako već u prvom tromjesečju organizirati radionice za korisnike koji započinju provedbu svojih projekata. Uz to organizirat ćemo i radionice sa specifičnim temama iz područja prometa i komunikacijske infrastrukture, a u planu su i posebne edukacije i radionice koje će biti posvećene provedbi kompleksnih i infrastrukturnih projekata.

Na početku nove godine još jednom zahvaljujem svim našim dosadašnjim korisnicima na dobroj i kvalitetnoj suradnji u proteklom razdoblju, a našim novim korisnicima želim uspješno ugovaranje i provedbu novih projekata u 2019-toj godini.

S poštovanjem,

Tomislav Petric, ravnatelj

Informiranje, komunikacija i vidljivost

Korisnici bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova tijekom provedbe svojih projekata obvezni su provoditi mjere informiranja, komunikacije i vidljivosti. Te se mjere provode u cilju podizanja svijesti građana Europske unije o ulozi, rezultatima i učincima kohezijske politike i fondova, što će u konačnici omogućiti učinkovitije korištenje bespovratnih sredstava.

Mjere vezane za informiranje i komunikaciju o projektima sufinanciranima u okviru (operativnih) programa za razdoblje 2014. – 2020. definirane su u sljedećim dokumentima:

 • Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/2014
 • Opći i posebni uvjeti ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Upute za korisnike projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (dalje u tekstu: Upute za korisnike).

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) kao Posredničko tijelo razine 2 pruža podršku korisnicima kako bi razvila i ojačala njihove kapacitete za djelotvornu provedbu komunikacijskih aktivnosti i omogućila im znanja i vještine za uspješno i održivo komuniciranje o projektu, putem sljedećih mjera:

 • organiziranje seminara/radionica s ciljem jačanja kapaciteta korisnika
 • izrada priručnika za korisnike koji, između ostaloga, uključuju i upute vezano za provođenje aktivnosti informiranja i komunikacije
 • davanje korisnicima publikacije „Uputa za korisnike“
 • na zahtjev korisnika pregledavanje materijala koje korisnici izrađuju u okviru aktivnosti informiranja i komunikacije te pružanje savjeta vezano za poštivanje odredbi i zahtjeva iz Uputa za korisnike
 • nadzor nad provođenjem mjera informiranja na razini projekta.

Korisnici aktivnosti informiranja i komunikacije provode u skladu s potpisanim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i Uputama za korisnike, a te aktivnosti moraju biti proporcionalne sadržaju projekta. One se navode u prijavnom obrascu i za njih je potrebno predvidjeti dovoljan iznos u proračunu projekta. Po sklapanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava one postaju sastavni dio ugovora koje je korisnik dužan provesti i o tome informirati nadležna tijela u izvješćima o provedbi projekta. Ovdje bismo posebno naglasili važnost dokumentiranja provedenih aktivnosti, odnosno osiguravanja revizijskog traga.

Tijekom provedbe projekta korisnik obavezno mora informirati javnost o EU potpori dobivenoj iz fondova putem svoje mrežne stranice, ako ona postoji, te putem plakata. Ako želi, korisnik može odabrati i dodatne komunikacijske alate koje će koristiti u svrhu informiranja i komunikacije (npr. razne publikacije, promotivni materijali, priopćenja za medije, konferencije i sl.). Svi materijali namijenjeni informiranju i komunikaciji moraju sadržavati osnovne elemente vidljivosti, koji su navedeni u točki 4. Uputa za korisnike.

U želji da korisnicima što više olakša provođenje aktivnosti informiranja i komunikacije, SAFU svakodnevno odgovara na velik broj upita korisnika i pruža savjete o tome kako uskladiti materijale s obvezama propisanim u Uputama za korisnike. Dosad smo pregledali brojne i raznovrsne informativne i promotivne materijale. Iz našeg dosadašnjeg iskustva neke od najčešćih pogrešaka koje se javljaju su:

 • amblem EU je pogrešno reproduciran, npr. pogrešne proporcije ili boje zastave, amblem EU na podlozi u boji koji nema bijeli obrub, amblem je manji od ostalih korištenih logotipa ili nije jasno vidljiv i nije prikazan na istaknutom mjestu i sl.
 • nedostaju neki od osnovnih elemenata vidljivosti navedenih u točki 4. Uputa za korisnike
 • nije naveden iznos EU potpore (sufinanciranja)
 • pogrešna napomena o fondu, npr. korištenje izjave „Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova“, a koja se koristi samo ako se projekt sufinancira iz nekoliko fondova
 • korišteni pogrešni logotipi (npr. logotipi iz prethodne financijske perspektive 2007. – 2013.).

Sukladno propisanim procedurama SAFU na sve upite korisnika odgovara u roku od najviše 5 radnih dana. Sve naše korisnike pozivamo da nam se putem adrese e-pošte [email protected] obrate vezano za bilo kakve nejasnoće ili savjete vezano za upotrebu elemenata vidljivosti na materijalima koje izrađuju.

Dodatno, u nastavku slijede korisne poveznice s kojih možete preuzeti Upute za korisnike te sve potrebne logotipe:

1. Upute za korisnike – https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf

2. Logotipi i knjige standarda za operativne programe i ESI fondove – https://strukturnifondovi.hr/dokumenti/?doc_id=585&fondovi=esi_fondovi

3. Amblem EU – https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_hr

SAFU svim svojim korisnicima želi uspješno i kreativno provođenje aktivnosti informiranja i komunikacije!

Grad Beli Manastir

1. Koje aktivnosti ste vi kao korisnik poduzeli kako biste uspješno savladali eventualne prepreke koje se događaju tijekom provedbe projekta?

Grad Beli Manastir u partnerstvu s Osnovnom školom „Dr. Franjo Tuđman“ iz Belog Manastira provodi projekt „Izgradnja prostora za produženi boravak učenika“. Ukupna vrijednost projekta je 3.340.000,00 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 2,834.750,00 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 1. ožujka 2017. godine do 1. studenoga 2019. godine. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda.

Cilj projekta je izgradnja prostora za produženi boravak učenika čime će se osigurati prostorni preduvjeti za odvijanje jednosmjenske nastave u nižim razredima osnovne škole. Izgradnjom ukupno 2 učionice za produženi boravak i nove školske knjižnice znatno će se unaprijediti uvjeti rada, učenja, ali i kvalitete života roditelja. Produženi boravak dugoročno će doprinijeti revitalizaciji područja kroz zadržavanje mladih obitelji na području Grada Belog Manastira, od čega će profitirati lokalna zajednica koja će na raspolaganju imati obrazovanu mladu populaciju.

 

Osnovnu školu „Dr. Franjo Tuđman“ pohađaju učenici s područja Grada Belog Manastira – 501 učenik raspoređen u 13 odjeljenja nižih, 12 odjeljenja viših razreda te 7 odjeljenja za učenike s posebnim potrebama. Nastava se odvija u dvije smjene. Radi poboljšanja kvalitete održavanja nastave i premalog prostora postojeće knjižnice izvodi se dogradnja postojeće zgrade škole kako bi se osigurao njen kvalitetniji rad. Postojeća zgrada škole sastoji se od prizemlja i kata. Ukupna bruto površina postojeće zgrade škole iznosi 4.755,74 m² u sklopu koje je i nastavno sportska dvorana. Postojeća građevina i dogradnja odnose se na prizemlje i kat. Projektiranim zahvatom nadograđen je dio uz sjeverno pročelje zgrade na način da se nije zadiralo u nosivu konstrukciju postojeće zgrade. Spojni hodnik u prizemlju s istočne i zapadne strane ima direktan izlaz na vanjski prostor. Dograđeni dio sastoji se od dodatnih prostora za potrebe školske knjižnice i 2 učionice za niže razrede površine 60,38 m² te spojnog hodnika površine 12,81 m² u prizemlju i na katu. Ukupna bruto površina dograđenog dijela iznosi 327,22m². Ukupna neto površina svih prostorija iznosi 266,20m². Projektirana dogradnja zgrade i dalje je u funkciji postojeće zgrade – zgrada odgoja i obrazovanja. Rekonstrukcijskim zahvatima građevina nije promijenila svoju namjenu, a postići se veća kvaliteta rada u školi. Građevinski radovi na dogradnji su završeni, a nakon okončanog tehničkog pregleda i ishođene uporabne dozvole slijedi opremanje produženog boravka.

U svrhu kvalitetne provedbe projekta „Izgradnja prostora za produženi boravak učenika“ Grad Beli Manastir imenovao je projektni tim kojeg čine stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u pisanju i provedbi projekata, stručnjaci u provedbi postupaka javne nabave te stručnjaci iz područja financija i građevine. Kao partner odabrana je Osnovna škola „Dr. Franjo Tuđman“ koja je ujedno i vlasnik zgrade te joj produženi boravak ostaje na upravljanje. Projektni tim svakodnevno je u komunikaciji s partnerom, ne samo u fazama pripreme i pisanja projekta, već i u fazama izgradnje, a ta će se komunikacija nastaviti i nakon dovršetka projekta kako bi se osigurala njegova održivost. Ovakvim načinom rada, te stalnim tjednim koordinacijama s izvođačem i nadzorom radova na samom gradilištu osigurava se kontinuirano praćenje svih faza projekta, rješavanje mogućih problema te poboljšanje dosadašnjih aktivnosti. Cijelom projektnom timu i partnerima na raspolaganju je i Pododjel za nominiranje i upravljanje projektima koji je Grad Beli Manastir osnovao u svrhu provođenja Intervencijskog plana i ostalih projekata. Voditeljica projekta i cijeli projektni tim redovno komuniciraju i sa provedbenim tijelom, točnije Project managerom iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te pohađaju edukacije kako bi se provedba projekta odradila što kvalitetnije.

2. Što biste iz stečenog iskustva poručili drugim korisnicima projekata?

Budućim korisnicima poručili bi da prilikom prijave projekta ne zanemare planiranje s partnerima i suradnicama u fazama pripreme i pisanja projekata kako bi se predvidjeli svi mogući problemi i otklonili na vrijeme. Pri planiranju, važno je uključiti i sve relevantne dionike kako bi se zadovoljile potrebe lokalne zajednice i projekt osigurao svoju održivost. Kvalitetna priprema projekta najvažniji je segment Project managementa uz njegovu implementaciju. Važna je i stalna komunikacija unutar samog tima, s partnerima te provedbenim tijelima. Korisnici sredstava za provedbu projekata moraju osigurati stalnu potporu projektnom timu, stručnjake i dodatnu financijsku potporu.

3. Na koji način se dobrim planiranjem može prevenirati otežana provedba projekta?

Većina mogućih problema u provođenju projekta može se otkloniti u fazi planiranja i pisanja projekta ukoliko se analiziraju svi mogući rizici. Prilikom pisanja projekata angažiraju se vanjski stručnjaci za izradu studije izvodljivosti s cost benefit analizom koja sadrži analizu rizika. Na osnovu analize rizika, analize tržišta i potreba u zajednici, projekt se planira po fazama zajedno sa partnerom kako bi se rizici u provedbi sveli na minimum. Prilikom provedbe infrastrukturnih projekata poput „Izgradnje prostora za produženi boravak učenika“ potrebno je uračunati moguće rizike pri provedbi javne nabave kao što je ulaganje žalbe, prekoračenje rokova, kašnjenje u izvedbi građevinskih radova i sl. Zato je bitno imati stručnjake s iskustvom u projektnom timu te dobru komunikaciju unutar i izvan tima.

4. Koji dio tijekom provedbe vam je bio najizazovniji?

Projekt „Izgradnja prostora za produženi boravak učenika“ obuhvaća elemente izrade projektne dokumentacije, arhitektonsko-građevinske i instalaterske radove, opremanje, reviziju projekta, promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom i administraciju. Najizazovniji dio provedbe projekta je usklađivanje svih elemenata projekta sa zadanim rokovima, pogotovo rokovima arhitektonsko-građevinskih radova koji su ovisili kako o vremenskim uvjetima tako i o samom izvođaču. Provedbom redovnih tjednih koordinacija s partnerom, izvođačem i nadzorom na gradilištu, sve neplanirane situacije s lakoćom su se rješavale. Kako određene elemente projekta provodi partner te su u njihovoj nadležnosti, važno je uskladiti principe rada kako bi se projekt kvalitetno proveo.

Skip to content