Dragi korisnici,

završila je po mnogočemu neobična 2020. godina, no unatoč brojnim izazovima za sve nas, nastavili smo s provedbom postojećih te ugovaranjem novih projekata.

Tako smo tijekom 2020. godine s korisnicima ugovorili 319 novih projekata, što je najveći broj ugovorenih projekata u jednoj godini, čime smo, u okviru OPKK, došli do 1000 ugovora i 42 milijarde vrijednih projekata diljem Hrvatske. Među najvrjednijim projekatima koje SAFU provodi svakako je najpoznatiji EU projekt – izgradnja Pelješkog mosta, kao i obnova željezničke infrastrukture te nova ulaganja u znanost i zdravstveni sustav. Značajan broj projekata odnosi se i na razvoj poduzetništva, modernizaciju obrazovanja, uspostavljane e-usluga, uvođenje širokopojasnog interneta u manje razvijena područja, obnovu kulturne i prirodne baštine, ulaganja u prometnu i lučku infrastrukturu te projekte deinstitucionalizacije.

Kao i u svakom aspektu naših života, morali smo se prilagoditi novonastaloj epidemiološkoj situaciji u protekloj godini, te smo organizirali online edukacije za naše korisnike koje su, iako ne mogu zamijeniti kontakt uživo, bile jako dobro prihvaćene. Održano je 46 edukacija za korisnike bespovratnih sredstava, što je porast od čak 15 % u odnosu na 2019. godinu, a na kojima je sudjelovalo više od 800 predstavnika korisnika. U 2021. godini nastavljamo s online edukacijama te se nadamo što skorijem povratku organizaciji i provođenju edukacija uživo.

Uz edukacije za korisnike, također jedan od instrumenata pomoći našim korisnicima kako bismo olakšali proces provedbe projektnih aktivnosti ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, jest i redovito objavljivanje i ažuriranje dokumenta i uputa za korisnike koje izrađuju SAFU stručnjaci, a posljednja takva uputa odnosi se na Jednostavnu nabavu i njezinu provjeru.

Hvala svim našim korisnicima na dosadašnjoj suradnji, nije uvijek bilo lako, no partnerskom suradnjom riješili smo mnoge poteškoće, završili brojne vrijedne projekte te se radujem zajedničkoj suradnji i novim projektima u 2021. godini!

Tomislav Petric

ravnatelj SAFU-a

Projekt PISMO-Novska proglašen najboljim EU projektom u Hrvatskoj u 2020.

Projekt „Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora PISMO“, korisnika Razvojne agencije Sisačko-moslavčake županije, proglašen je najuspješnijim EU projektom u Hrvatskoj u 2020. godini prema izboru javnosti.

Poduzetnički inkubator PISMO sastoji se od dvije zgrade, 26 funkcionalnih jedinica, koje će biti opremljene najmodernijom tehnologijom, što uključuje: VR opremu, glazbeni studio, video studio, konferencijsku dvoranu, motion capture studio, 3D printer, multimedijski prostor i još mnogo toga. Opremljenost poduzetničke infrastrukture omogućuje poduzetnicima da razvijaju ideje i na drugim područjima djelovanja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 24.973.058,02 kuna, od čega bespovratna EU sredstava iznose 19.938.127,84 kune.

Ideja i osnovni cilj za osnivanje poduzetničkog inkubatora PISMO bila je olakšati poduzetnicima njihovo poslovanje, otvaranje novih radnih mjesta i jačanje poduzetništva na području Sisačko-moslavačke županije. Inkubator je fokusiran na sektore metalne industrije i industrije razvoja video igara, grana koja posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju.  Metalna industrija imala je dugogodišnju tradiciju na području Sisačko-moslavačke županije te je kao takva jedan od prioritetnih gospodarskih sektora u županiji s velikim neiskorištenim potencijalom.

Dobro planiranje i odabir projektnog tima – ključ uspješne provedbe projekta

Kako bi utvrdili potencijal razvoja županije, Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije provela je analizu tržišta kojom je utvrđeno postojanje kvalificirane radne snaga na području metalo-prerađivačke industrije, kao i određeni broj tvrtki koje i dalje djeluju na tom području. Također, utvrđen je i ogroman potencijal industrije razvoja video igara, što zbog velikog rasta na globalnoj razini, što zbog slabe razvijenosti te industrije u Republici Hrvatskoj. Nakon što je određeno u kojem smjeru će se razvijati Inkubator, korisnik je morao pronaći adekvatan prostor, što nije bio jednostavan zadatak. Na kraju su odabrane dvije zgrade u Novskoj, što se zasad pokazalo kao dobra odluka. Osim same pripreme u tehničko-građevinskom smislu, svakako jedan od ključnih koraka prije provedbe projekta bio je odabir ljudskih kapaciteta korisnika koji će provoditi projekte te odabir partnera, čija iskustva mogu projektu dati dodatnu vrijednost.

Dobro planiranje je izuzetno bitno, jer se i uz najbolje planiranje neke situacije jednostavno teško mogu predvidjeti. Potrebno je na vrijeme krenuti s planiranjem i pripremnom fazom, čime se u velikoj mjeri olakšava kasnija provedba samog projekta. Dobar primjer za to je izrada tehničke dokumentacije, odnosno glavnih projekata. U slučaju PISMA, imali smo ograničeno vrijeme za izradu glavnog projekta za jednu od dvije zgrade, što je rezultiralo izvođenjem radova po manjkavom projektu, punom nedostataka i nedosljednosti. Rezultat toga je bilo često dorađivanje glavnog projekta, što je usporilo samu gradnju. Na tom primjeru se vidi kako je potrebno uzeti u obzir sve moguće poteškoće u fazi planiranja te predvidjeti dovoljno vremena za provedbu aktivnosti. U dobro planiranje spada i adekvatan odabir projektnog tima, koji se temelji na znanju i iskustvu te jasnoj raspodjeli uloga. Na ovaj način smanjuje se mogućnost eventualnih zastoja u provedbi i konačno, financijskih korekcija“, istaknuo je direktor Razvoje agencije Sisačko-moslavačke županije Mario Čelan.

Izazovi u provedbi

Konstantan izazov tijekom cijele provedbe predstavljala je javna nabava jer je projekt zahtjevao provođenje velikih nabava za građenje i sofisticiranu opremu, s čime korisnik nije imao ranije iskustva. Jedan od izazova, je bilo i praćenje građevinskih radova na dva gradilišta. Uz izvođače radova, ključno je bilo putem javne nabave odabrati dobar stručni nadzor te voditelja projekta građenja. Izvođenje radova uvijek prate razni izazovi i ovo je bio jedan od ključnih dijelova projekta.

„Izašli smo izvan okvira male Razvojne agencije. Ovo je projekt cijele Republike Hrvatske, i dobar pilot projekt za druge projekte za budućnost“, istaknuo je na kraju direktor Čelan.

Od početka provedbe Projekt PISMO, dobitnik je raznih nagrada i priznanja, dobitnik je  Europske nagrade za promicanje poduzetništva u Grazu, Austrija, priznanja inicijative zastupnika Europskog parlamenta u Bruxellesu i drugih.

1. Za početak, predstavite nam ukratko projekt „Sinj u sridu“.

Cilj projekta „Sinj u sridu“ je unaprijediti postojeće kulturne, povijesne i prirodne potencijale sinjskoga kraja, razviti nove turističke proizvode temeljene na jedinstvenoj materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini kako bi se njihovom valorizacijom doprinijelo društveno-gospodarskom razvoju  Sinja i okolice. Također, projekt želimo povećati posjetiteljsku i turističku atraktivnost objekata nepokretne kulturne baštine i posljedično Sinja kao destinacije kulturnog i vjerskog turizma, ali i povećati proizvodnju, tržišnu konkurentnost i zaposlenost proizvođača lokalnih autohtonih i tradicijskih proizvoda, te potaknuti ulazak u svijet poduzetništva. Projekt „Sinj u sridu“ obuhvaća 11 komponenti i brojne aktivnosti koje smo morali provesti, a odnose se na ulaganja u kulturnu baštinu, znanost i edukaciju, slobodno vrijeme i rekreaciju, pristupačnosti, maloprodaju i zanate te promociju i vidljivost samog projekta. U projekt je uključeno pet partnera – Turistička zajednica Grada Sinja, Viteško alkarsko društvo Sinj, Muzej Cetinske krajine, JU RERA S.D. i obrt Florami.

 

Jedna od komponenti je i rekonstrukcija tvrđave Kamičak koja zaštićeno je kulturno dobro kroz koju se obnovila Kula sa satom na tvrđavi te uredio teren oko Palacine. Novouređenim prostorom tvrđava se stavlja  u funkciju cjelogodišnjih posjeta turista, održavanja kulturno- umjetničkih izvedbi i postava koji će oživjeti povijesne zidine utvrde, kao mjestom jedinstvenog doživljaja za turiste i posjetitelje. Rekonstrukcijom zgrade Palacina i uređenjem Muzeja Cetinske krajine Sinj,gdje je u prizemlju Placine postavljen je informacijsko-komunikacijski prostor sa poboljšanom uslugom za posjetitelje i muzejska suvenirnica kao nositelj turističkih sadržaja gdje će se moći pronaći replike najvrjednijih muzejskih eksponata i suvenira. Dio prostora Palacine koristit će se kao pokazno-izložbeni prostor starih tradicijskih zanata i kušaona tradicijskih proizvoda. Izgradnja i opremanje Interpretacijsko-edukacijskog centra Sinjska alka omogućit će posjetiteljima da tijekom cijele godine dožive Sinjsku alku na neposredan živi način i kroz bogati program interpretacije naše nacionalne i kulturne baštine.

2. Koje pripremne aktivnosti ste vi kao korisnik poduzeli za što uspješnije savladavanje eventualnih prepreka koje se događaju tijekom provedbe projekata?

Koliko god se u početku realizacije projekta pokuša sagledati sve točke rješavanja ipak realizacija je nešto sasvim drugo i vrlo često se traži ad hoc rješenje. Ono što smo mogli prevenirati je da smo angažirali stručnjaka u građevinarstvu kao člana projektnog tima i zaposlili jednu osobu koja je imala zadatak samo sudjelovanje u realizaciji projekta.

3. Što biste, na temelju svog dosadašnjeg iskustva, poručili drugim korisnicima projekata? Na koji način se dobrim planiranjem može prevenirati eventualna otežana provedba projekta?

Poruka svim korisnicima projekta vrlo je jasna i nedvosmislena: znanje, upornost, strpljenje i suradnja svih dionika u projektu  je ključ  uspjeha svakog projekta. Dobro planiranje i organizacija su nužni, ali provedba projekta ukoliko bude “obojana” politikom vrlo je otežavajući faktor u smislu uspješne realizacije projekta.

4. Koji dio provedbe projekta vam je dosad bio najizazovniji?​

Realizacija projekata u svom operativnom smislu traži entuzijazam zaposlenika gradske uprave i partnera, međutim taj entuzijazam često izostaje zbog nemogućnosti da se takvi ljudski kapaciteti osiguraju iz postojećih raspoloživih potencijala. Predugo trajanje realizacije, što je uvjetovano postupcima javnih nabava te samom izgradnjom objekata često iscrpe zaposlenike koji uz realizaciju ovog projekta imaju i druge radne obveze, svemu tome doprinijelo je političko prepucavanje vijećnika u Gradskom vijeću te je to doživljeno kao opstrukcija samog projekta. Upravo ovi problemi su i glavni izazov u realizaciji projekta „Sinj u sridu”  te se kroz veliko administriranje u projektu traži dodatan angažman kojeg je vrlo teško pronaći. ali ipak cilj je da se projekt dovede do kraja.

Skip to content