SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Kontakt

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), 10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 11548277852
tel: +385 1 6042 400
fax: +385 1 6042 598
  +385 1 6042 599
e-mail: info@safu.hr
Elektronička kontakt točka za potrebe službenog dopisivanja između tijela u neupravnim stvarima: pisarnica@safu.hr
e-mail ravnatelja: ravnatelj@safu.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8:00-17:00
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541