Anketa provedena od strane Službe za Twinning krajem 2019. godine.

Služba za Twinning  je u razdoblju od 16.12.2019. godine do 10.01.2020. godine provela anketu u svrhu dobivanja povratne informaciju o suradnji sa SAFU od strane stručnjaka koji su sudjelovali u provedbi Twinning projekata. Predmetnu anketu je ispunilo 48 stručnjaka, a uključivala je sljedeće teme vezano uz suradnju sa SAFU administrativnim tijelom:

  • Administrativno-tehnička podrška od strane SAFU
  • Korisnost informacija dobivenih od SAFU
  • Kompetencije i stručno znanje djelatnika SAFU
  • Komunikacija s djelatnicima SAFU

Drugi dio ankete se odnosio na iskustvo stručnjaka u provedbi Twinning instrumenta. Detaljni rezultati ankete su dostupni u nastavku:

I. DIO ANKETE: SURADNJA SA SAFU ADMINISTRATIVNIM TIJELOM ZA TWINNING

1.1. SAFU pruža kvalitetnu administrativno-tehničku podršku u provedbi projekta.

suradnja sa SAFU administrativnim tijelom

1.2. Informacije i dokumentacija dobiveni kroz suradnju sa SAFU u provedbi projekta su korisne.

Korisnost suradnje sa SAFU

1.3. Djelatnici SAFU imaju kompetencije i stručno znanje vezano uz Twinning instrument.

Kompetencije djelatinka SAFU

1.4. Komunikacija s djelatnicima SAFU je profesionalna i konstruktivna.

Komunikacija s djelatnicima SAFU-a

II. DIO ANKETE: ISKUSTVO U PROVEDBI TWINNING INSTRUMENTA

2.1. Iskustvo stečeno kroz provedbu projekta doprinosi osobnom i profesionalnom razvoju zaposlenika tijela državne i javne uprave.

Iskustvo u provedbi twinning instrumenata

2.2. Sudjelovanje u projektu mi je dalo nove ideje koje mogu primijeniti na svom radnom mjestu.

kako je sudjelovanje u projektu utjecalo na nove ideje korisnika

2.3. U mojoj instituciji sudjelovanje u Twinning/Twinning light projektima je prepoznato kao dodana vrijednost koja pridonosi jačanju institucionalnih kapaciteta.

iskustvo institucija koje su sudjelovale u Twinningu

2.4. Želim sudjelovati u Twinning/Twinning light projektima koji će biti objavljeni u području u kojem radim.

interes za sudjelovan jem u Twinning projektima
zahvala za sudjelovanje u anketi
Skip to content